Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: BUDOWA MOSTU W GWOŹNICY DOLNEJ ZMIERZA DO ZAKOŃCZENIA
Data publikacji: 2008-12-30
Decyzja Zarządu i Rady Powiatu w Strzyżowie oraz wsparcie uzyskane z budżetu państwa a także z Gminy Niebylec umożliwiło w bieżącym roku realizację inwestycji oczekującej od kilku dziesięcioleci na wykonanie, jaka jest budowa mostu drogowego na potoku Gwoźnica w ciągu drogi powiatowej nr 1936R Niebylec – Gwoźnica wraz z dojazdami. Budowa mostu została już praktycznie zakończona a użytkownicy korzystają z nowo wybudowanego obiektu, co usprawnia komunikację pomiędzy dwoma ważnymi szlakami drogowymi jakimi są: Droga Krajowa nr 9 i Droga Krajowa nr 884. Wartość inwestycji sięgnęła kwoty 2. 892. 707,96 zł., z czego 2. 650. 000,00 zł. wyniosła ostateczna wartość robót budowlanych. Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Strzyżowski i działający w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie; wykonawcą robót zaś rzeszowski oddział Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A. Efektem wykonanych prac jest nowy obiekt mostowy o konstrukcji żelbetonowej, nośności wynoszącej 40 ton, przy szerokości jezdni 6 m i obustronnych chodnikach o szerokości 1,25 m. „To ważna dla naszego samorządu inwestycja – mówi Robert Godek Starosta Strzyżowski. Jest to bowiem pierwszy most, z którym mierzymy się jako samorząd powiatowy, zakładając wykonanie obiektu w wytrzymałej konstrukcji dostosowanej do współczesnych standardów, w tym obciążeniowych. Zaniedbania w tym zakresie są na naszym terenie ogromne – sięgają niejednokrotnie okresu dłuższego niż 50 lat, dlatego prędzej czy później musimy je podjąć. Koszty tego typu obiektów są jednak tak duże, że nie jesteśmy w stanie ich samodzielnie sfinansować. Dlatego cieszę się, że udało się uzyskać wsparcie finansowe z budżetu państwa i budżetu Gminy Niebylec. Mam nadzieję, że wkrótce też realizować będziemy następne inwestycje mostowe” [ Inf.wł. – oprac. Małgorzata Niemiec ]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-12-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0