Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: NOWY DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2008-08-01
22 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie. Spośród zgłoszonych dwóch kandydatur komisja wyłoniła Pana Zbigniewa Hołówko – dotychczasowego Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu. W skład komisji egzaminującej wchodzili: 3 przedstawiciele organu prowadzącego – Powiatu Strzyżowskiego, 3 przedstawiciele organu nadzorującego – Kuratorium Oświaty, 2 przedstawiciele Rady Pedagogicznej z ZS Strzyżów, 2 przedstawiciele rodziców uczniów ZS Strzyżów, 1 przedstawiciel ZNP, 1 przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Strzyżowie. Stanowisko Dyrektora strzyżowskiego Zespołu Szkół przez ostatnie 9 lat zajmował Pan Andrzej Kruczek. W związku z zamiarem jego przejścia na emeryturę w dniu 30 maja 2008 r. złożył wniosek o rozwiązanie z nim stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2008 r. oraz rezygnację ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie. Zarząd Powiatu w związku z tym podjął decyzję, aby kandydata na to stanowisko wyłonić w drodze konkursu. Do konkursu przystąpiło dwie osoby. Po dokonaniu analizy ofert pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie do drugiego etapu przeszły obydwie osoby. W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie wyłoniono kandydata w osobie Pana Zbigniewa Hołówko. W chwili obecnej kandydat ten został przedstawiony Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty. Jeżeli do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu nie wniesie on zastrzeżeń co do tej kandydatury Zarząd Powiatu w Strzyżowie powierzy to stanowisko Panu Hołówko na okres 5 lat od dnia 1 września 2008 r. Zbigniew Hołówko mieszka w Rzeszowie. Jest żonaty, ma 4 dzieci.. W 1978 roku ukończył Technikum Samochodowe w Rzeszowie, a następnie studia wyższe w zakresie fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej w dziedzinie zarządzania oświatą, w 2001 r. uzyskał uprawnienia wykładowcy i instruktora nauki jazdy a w 2007 r. studia podyplomowe na Wydziale Administracyjno – Informatycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o kierunku „Informatyka i technologie informacyjne w szkole”. W roku 1981 podjął pracę w zawodzie nauczyciela w Szkole Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach, gdzie pracował jako nauczyciel fizyki przez okres dziesięciu lat. W 1991 roku powołano go na stanowisko dyrektora tejże szkoły. Funkcję tę pełnił do 1998 roku. W roku 1998 wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bratkowicach, na którym pracował do 31 sierpnia 2003 roku. 1 września 2003 roku powołany został przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czudcu i funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Zbigniew Hołówko jest członkiem kilku stowarzyszeń zajmujących się rozwojem lokalnym, szczególnie na terenach wiejskich. [Inf. własna, opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-08-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0