Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: „Złote Pióro” dla Zdzisławy Górskiej
Data publikacji: 2007-10-30
Wieczór poetycki 24 października w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, promujący szósty tomik wierszy pt. „Warto być”, był okazją do wręczenia Zdzisławie Górskiej honorowej nagrody „Złotego Pióra”. Nagroda została przyznana autorce przez Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich w maju 2007 roku za tomik wierszy „Atlantycka huśtawka”. Zdzisława Górska, urodziła się i mieszka w Strzyżowie. Jest laureatką wielu lokalnych i ogólnopolskich konkursów poezji. Jej debiutancki tomik poezji pt. „Wieczne Źródło” ukazał się w 1996 roku. Do dzisiaj wydała już sześć tomików poezji: „Przesiewanie czasu” (1999), „Po rajskim jabłku Ziemi idę” (2002), „Atlantycka huśtawka” (2006), „Ojcu św. Janowi Pawłowi II w darze” (2007) oraz najnowszy pt. „Warto być”. Jej wiersze opublikowano też w almanachu poezji pt. „Wspólna obecność” wydanym przez Oddział ZLP w Rzeszowie w 2002 r. Również okres 6 lat zamieszkania w Stanach Zjednoczonych przyniósł wiele publikacji w wydawnictwach i prasie polonijnej. Jej utwory znalazły się w antologiach: „Poezja emigrantów” (Fundacja Tadeusza Ungiera w Chicago), „Cały Twój Maryjo” (Polish American Poets Academy na 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II) oraz w tomikach pokonkursowych i „Nowym Dzienniku” w Nowym Jorku. Na bieżąco publikuje wiersze i felietony w pismach takich jak: „Gazeta Kulturalna”, „Fraza”, „Super Nowości”, „Bardo”, „Nad Wisłokiem i „Waga i Miecz”. Od 2002 roku jest członkiem Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, a także Polish American Poets Academy w Wellington N.J. oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli w Strzyżowie. Oprócz poezji Zdzisława Górska zajmuje się także malarstwem, jej prace były prezentowane w wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2002 roku została wyróżniona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz przez Burmistrza Strzyżowa tytułem „Zasłużony dla miasta i gminy Strzyżów”. Natomiast w 2005 roku otrzymała nagrodę Zarządu Powiatu w Strzyżowie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na jesienne spotkanie z poezją Z. Górskiej w hallu DK „Sokół” przybyło wiele osób. Wśród nich prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Wiesław Zieliński, który dokonał uroczystego wręczenia Zdzisławie Górskiej nagrody „Złotego Pióra”. Z życzeniami, kwiatami i gratulacjami pospieszyli także inni, w tym starosta strzyżowski Robert Godek. Wręczając kwiaty stwierdził między innymi, że jest dumny z możliwości obcowania ze sztuką poezji tak utalentowanej autorki. Zaś Z. Górska odbierając życzenia przypomniała, iż autorem pierwszej opublikowanej recenzji jej wierszy z tomiku „Wieczne Źródło” był właśnie Robert Godek, wówczas polonista w miejscowym Liceum. Wieczór był także okazją do zaprezentowania kilku wierszy z nowego tomiku „Warto być”, które recytowali uczniowie Zespołu Szkół w Strzyżowie pod. kier. Violetty Wietechy. Nie zabrakło też muzycznych utworów w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie oraz występu Artura Bradlińskiego, który zaśpiewał kilka utworów do wierszy Z. Górskiej. Całość spotkania poprowadziła dyrektor „Sokoła” – Jadwiga Skowron. [inf. wł. opr. Wiesław Plezia]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-10-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0