Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: XX Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków
Data publikacji: 2007-05-28
18 maja bieżącego roku w Warszawie odbyła się jubileuszowa XX Konferencja Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków organizowana przez korporacje samorządowe, na której teren powiatu strzyżowskiego reprezentowali: Starosta Strzyżowski Robert Godek oraz wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab. Spotkanie samorządowców uroczyście rozpoczął o godzinie 11.00 prezydent Katowic Piotr Uszok, serdecznie witając przybyłych gości. Zebrani wysłuchali następnie wystąpień prof. Jerzego Stępnia, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego funkcjonowania samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz referatu prof. Michała Kuleszy, który poruszał kwestie konieczności ustalenia jednolitych standardów w wykonywaniu zadań publicznych. Jerzy Stępień odebrał też nagrodę organizacji samorządowych za działalność na rzecz rozwoju samorządności w Polsce. Nagrody pieniężne i wyróżnienia zostały także przyznane za najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie oraz licencjackie dotyczące samorządów lokalnych. Konferencja poprzez udział w niej przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu reprezentowanych przez takie zrzeszenia jak Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP stała się doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń, a także wspólnej debaty i ustalenia wspólnych stanowisk w takich sprawach jak: finanse samorządowe ze szczególnym uwzględnieniem niewystarczających nakładów na oświatę, decentralizacja zadań publicznych, wyrównywanie różnic pomiędzy regionami, uchylenie mandatów samorządowych, zmiany w prawie zagospodarowania przestrzennego, jak również standaryzacji usług publicznych. Stanowiska podjęte na Konferencji udostępnione są poniżej Stanowiska XX Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, która odbyła się 18 maja br. w Warszawie.


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-05-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0