Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Pierwszy zagraniczny partner Powiatu Strzyżowskiego
Data publikacji: 2007-05-28
W dniu 16 maja br. delegacja powiatowa w składzie: Starosta Strzyżowski Robert Godek oraz Wicestarosta Strzyżowski Jan Stodolak podpisali w Brodach na Ukrainie Porozumienie o współpracy Międzyregionalnej oraz Umowę partnerską w projekcie finansowanym ze środków Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS. Partnerami zagranicznymi, z którymi Powiat Strzyżowski zawarł umowę partnerską są: Brodzka Rada Rejonowa oraz Brodzka Rada Miejska. Ze strony ukraińskiej umowę sygnowali: Igor Klym – Przewodniczący Brodzkiej Rady Rejonowej oraz Bogdan Semczuk – Mer Miasta Brody. Brody, wcześniej Lubicz, obecnie miasto w zachodniej Ukrainie w obwodzie lwowskim nad Suchowólką, posiada 17 tys. mieszkańców (2006). Rejon brodzki jest porównywalny do naszego powiatu – liczy ok. 70 tys. osób. Porozumienie ma na celu nawiązanie i rozwinięcie efektywnej współpracy między społecznościami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami z terenu działania Powiatu Strzyżowskiego i Rejonu Brodzkiego. Strony Porozumienia uzgodniły, że będą sprzyjać realizacji współpracy regionów w takich dziedzinach jak: działalność administracji lokalnej i regionalnej, organizacja usług publicznych, rozwój komunikacji oraz transportu, rolnictwo i przemysł rolno – spożywczy, handel, gospodarka komunalna, oświata i kształcenie zawodowe, ochrona środowiska, kultura, sport, turystyka, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe oraz inne dziedziny będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania. Strony będą rozwijać współpracę w ramach swoich kompetencji oraz zgodnie ze swoim ustawodawstwem wewnętrznym. Z kolei podpisana Umowa partnerska wiąże się ze złożonym przez powiat do programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS wnioskiem pn. „Dokumentacja projektowa szansą utworzenia Transgranicznego Centrum Kultury i Turystyki w zespole parkowo – dworskim w Wiśniowej”. Plany związane z nawiązaną współpracą są różnorodne, szczególne jednak nadzieje wiąże się z możliwością aplikowania po środki unijne związane z współpracą transgraniczną. Gospodarze ukraińscy bardzo gościnnie przyjęli naszą delegację a wzajemne zaproszenia pozostają do wykorzystania. Z pewnością jednym z owoców nawiązanych kontaktów będzie wymiana młodzieży szkolnej oraz wymiana kulturalna grup artystycznych. Pierwsze kroki zostały postawione, pozostaje mieć nadzieję, że współpraca będzie się rozwijać dynamicznie i z korzyścią dla obu stron. [Inf. własna, oprac. M. Zdunek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-05-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0