Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1194275
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3925
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4937
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17670
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9112
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7328
WŁADZE POWIATU Starosta 7651
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4827
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 296
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 298
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 329
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 328
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 459
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 343
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 353
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 427
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1167
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 466
STAROSTWO Wydziały 9446
STAROSTWO Regulamin 4241
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4489
PRAWO LOKALNE Uchwały 11996
PRAWO LOKALNE Protokoły 6485
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4350
PRAWO LOKALNE Budżet 6292
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 552
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8016
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10962
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1711
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 153
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3400
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2363
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2212
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3342
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2388
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 248
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 242
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 255
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 238
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 257
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 371
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 289
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 322
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 297
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 16
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 269