Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1061215
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 3808
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 4759
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 17307
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 8954
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7155
WŁADZE POWIATU Starosta 7479
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 4708
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 195
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 203
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 222
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 242
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 337
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 233
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 258
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 286
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 829
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 306
STAROSTWO Wydziały 9095
STAROSTWO Regulamin 3775
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 4292
PRAWO LOKALNE Uchwały 11079
PRAWO LOKALNE Protokoły 6210
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4202
PRAWO LOKALNE Budżet 6054
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 323
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 7870
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 10767
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 1606
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 61
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3321
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2299
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2152
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3280
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2319
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 169
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 160
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 186
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 174
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 184
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 232
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 224
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 232
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 237
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 172