Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Związek Powiatów Polskich zapowiedział ogólnopolską akcję protestacyjną
Data publikacji: 2009-12-11
Związek Powiatów Polskich zapowiedział w najbliższych dniach w Warszawie przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Starostów i Prezydentów miast na prawach powiatu. O planach protestu poinformował Pan Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, który w liście skierowanym do samorządów terytorialnych zachęcał ich przedstawicieli do przyłączenia się do protestu. Reprezentanci powiatów sprzeciwiają się m.in. sposobowi podziału środków Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy poszczególne regiony. Domagają się wypłacenia szpitalom należności za tzw. nadwykonania i zmiany planu finansowego NFZ na rok 2010. Związek Powiatów Polskich w związku z lekceważeniem przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o konieczności zmian zasad finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa zamkniętego postanowił rozpocząć batalię o interesy pacjentów, którzy nie mogą cierpieć z powodu nieprawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. To właśnie od finansowej kondycji szpitali powiatowych zależy w głównej mierze zdrowie i życie mieszkańców. Tymczasem wynagrodzenia za świadczenia ponadlimitowe z zakresu lecznictwa zamkniętego dalej nie zostały wypłacone. Do chwili obecnej nie zatwierdzono również planu finansowego NFZ na rok 2010. Ponadto projekty rozpatrywane w ostatnich dniach przez sejmową Komisję Zdrowia przewidują w skali kraju obniżenie nakładów na szpitale aż o 3 miliardy złotych. Te wszystkie działania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia mogą spowodować znaczne ograniczenie dostępu ubezpieczonych do świadczeń medycznych oraz pogarszanie się i tak już ciężkiej sytuacji finansowej szpitali. W celu przeciwdziałania postępującemu kryzysowi w służbie zdrowia Związek Powiatów Polskich postanowił: 1. Wstrzymać się z aneksowaniem umów na leczenie szpitalne na rok 2010 do czasu zapewnienia środków w skali poszczególnych województw w wysokości nie niższej niż wynikających z planu na rok 2009. Aneksy, które w niektórych województwach zostały już wcześniej podpisane, są nieważne z mocy prawa, gdyż nie zawierają wysokości wynagrodzenia za poszczególne świadczenia. 2. Zobowiązać dyrektorów szpitali do wystąpienia na drogę sądową przeciwko NFZ w sprawie nie opłacania świadczeń ponadlimitowych. 3. Wystąpić do stosownych organów o zbadanie prawidłowości postępowania Prezesa NFZ w kwestii kontraktowania i płatności za świadczenia. 4. Przeprowadzić akcję protestacyjną w Warszawie przed siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia. [Inf. wł. – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-11

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0