Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Spotkanie dotyczące problemu przemocy w rodzinie
Data publikacji: 2009-12-01
18 listopada 2009 r. w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie odbyło się spotkanie na temat problemu przemocy w rodzinie. Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na zaproszenie Starosty Strzyżowskiego, Pana Roberta Godka w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, ośrodków pomocy społecznej i stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu dotyczącego sprawców przemocy w rodzinie. Spotkanie poprowadził Pan Robert Godek – Starosta Strzyżowski, który przywitał wszystkich obecnych, dziękując za przybycie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie reprezentowała Pani Dyrektor – Barbara Szczygielska oraz Pan Marcin Gąsior. Obecni byli także: Pani Alina Banek – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niebylcu - Pan Jacek Kozdraś, Pani Krystyna Ziaja – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu, Pan Piotr Rędziniak i Pan Józef Dzindzio – przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski, Pani Danuta Chmura – Kierownik Referatu Kuratorów Zawodowych Sądu Rejonowego w Strzyżowie, Pan Piotr Filip – sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz Pan Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie. „Przemoc w rodzinie to duży problem, który nie jest do końca rozwiązany, a zjawisko to się nasila także na naszym terenie” - powiedziała Pani Dyrektor Barbara Szczygielska, która przedstawiła możliwość wdrożenia na terenie Powiatu Strzyżowskiego programu korekcyjno – edukacyjnego, prowadzonego przez profesjonalistów w małych grupach (10-15 osób) z liczbą 60 do 120 godzin zajęć, których celem byłoby objęcie pracą psychologiczną i edukacyjną sprawców przemocy w rodzinie. Jak zaznaczyła - nie są to programy łatwe, ale praca z pedagogami i psychologami niweluje zachowania agresywne. Problem w tym, że nie są to programy obowiązkowe i nie zawsze udaje się je zrealizować, gdyż sprawcy przychodzą tylko na pierwsze spotkanie. I to właśnie należy zmienić. Zgromadzeni na spotkaniu poparli celowość przedstawionej propozycji. Pan Piotr Filip - sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie powiedział: „Dzięki realizacji tego typu programów jest duża szansa, że tych samych sprawców nie zobaczymy ponownie na sali sądowej”. Komendant Powiatowy Policji Pan Witold Wójcik przybliżył dane, będące w posiadaniu Komendy. Na podstawie rejestrów tzw. „niebieskiej karty” – do 10 listopada w bieżącym roku policja zanotowała 45 zgłoszeń przemocy w rodzinie na terenie naszego powiatu, w tym ustalono 41 sprawców zdarzeń pod wpływem alkoholu. W dyskusji, która nastąpiła po tym wystąpieniu, wskazano, że wiele zajść nie jest zgłaszanych. Kobiety, które w większości są ofiarami przemocy, obawiają się kosztów zatrzymania, wstydu, często też zdarza się, że sprawca jest jedynym żywicielem rodziny. Na zakończenie spotkania potwierdzono celowość realizacji programu na naszym terenie, deklarując także pomoc i współpracę wszystkich instytucji w jego przygotowaniu i realizacji. [Inf. wł. – oprac. W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-12-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0