Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Radni powiedzieli „tak” rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej Rzeszów - Jasło
Data publikacji: 2009-11-06
Na ostatniej sesji Rada Powiatu poparła działania samorządu wojewódzkiego zmierzające do modernizacji linii kolejowej Rzeszów – Jasło. Radni Powiatowi podczas obrad XXXVII sesji, mając na uwadze potrzeby społeczności lokalnej w zakresie transportu, podjęli decyzję o poparciu realizacji projektu służącego rewitalizacji i modernizacji linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło. Planowana przez samorząd województwa podkarpackiego modernizacja linii rozpoczęłaby się w przyszłym roku a zakończyła w 2011. Podobne poparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięcia wyrażają wszystkie samorządy gmin i powiatów z terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kolejowej Rzeszów – Jasło. Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy PKP PLK S.A. z samorządem województwa podkarpackiego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym m.in. z powiatami: strzyżowskim, rzeszowskim i jasielskim oraz gminami: Strzyżów, Boguchwała, Czudec, Frysztak, Wiśniowa, Wojaszówka i Jasło. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na ok. 200 mln zł. Środki na realizację zadania pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (tj. ok. 85% kosztów kwalifikowanych) oraz środków PKP PLK wraz ze środkami jednostek samorządów. Gminy uczestniczące w projekcie mają nadzieję na poprawę stanu infrastruktury kolejowej, w tym dworców kolejowych i ich otoczenia. W ramach projektowanych prac przewiduje się modernizację urządzeń linii, aktualizację sieci przystanków, poprawę bezpieczeństwa, a docelowo podwyższenie prędkości przewozowej. [Inf. własna – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-06

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0