Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Kolejny sukces firmy Pana Wacława Szarego – radnego Rady Powiatu w Strzyżowie
Data publikacji: 2009-09-30
Firma Elektra Sp. z o.o. kierowana przez Pana Wacława Szarego została laureatem konkursu "Zatrudniam - nie wykluczam". Nagroda przyznana została w dowód uznania za otwarcie i zaangażowanie w tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. 24 września 2009 r. w Grand Hotelu w Rzeszowie o godzinie 16.00. odbyła się uroczysta konferencja, podczas której m.in: dokonano podsumowania działań kampanii społecznej dotyczącej sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy, wskazano najczęstsze trudności, wytypowano rodzaje pomocy, z jakich mogą korzystać pracodawcy oraz osoby poszukujące pracy, a także rozstrzygnięto konkurs „Zatrudniam – nie wykluczam”. Podkarpackim pracodawcom - najbardziej otwartym wg reguł konkursu w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy - wręczono statuetki i dyplomy "Zatrudniam - nie wykluczam". Wśród nagrodzonych znalazła się firma „Elektra” prowadzona przez Pana Wacława Szarego ze Strzyżowa. Laureaci konkursu uhonorowani w akcji „Zatrudniam- nie wykluczam”: Elektra Sp. z o.o. Witchcraft Studios Sp. z o. o. Witrynal s.c Netkom Sp. z o.o. Voice Net Sp. z o.o. Resovia Glass s.c. Handlopex S.A. Autopart S.A. Galkom Sp. z o.o. BitArtis.pl s.c. Ultrafiolet S.C. Konkurs „Zatrudniam - Nie wykluczam" organizowany był przez Firmę Szkoleniowo -Doradczą „Onagra” w ramach realizacji projektu „Nie wykluczaj - zatrudniaj" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Do konkursu mogli przystąpić pracodawcy, którzy w okresie od 01.03.2009 r. do 15.09.2009 r. zatrudniali osobę lub osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy m.in.: kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, osoby młode bez doświadczenia zawodowego, osoby z terenów wiejskich, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby po 50. roku życia. Firma „Elektra sp. z o.o.” działa na rynku krajowym i zagranicznym od 1997 roku. Zajmuje się m.in.: dostarczaniem indywidualnych rozwiązań z zakresu technologii informatycznej wspierającej procesy biznesowe, produkcją własnego oprogramowania branżowego uzupełniającego ofertę Comarch oraz prowadzeniem usług konsultingowych i wdrożeniowych. Spółka stale zwiększa zatrudnienie, a wśród nowo przyjętych są także kobiety. Jak twierdzi Pan Prezes Wacław Szary bowiem – warto nawet dostosować czas pracy do obowiązków rodzinnych kobiet, bo okazują się bardzo wartościowymi pracownikami. [Na podstawie stron: /www.zatrudniam.pl/ oraz /www.strefabiznesu.nowiny24.pl/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0