Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zarząd Powiatu podpisał umowy na wykonanie projektów drogowych dofinansowanych z UE
Data publikacji: 2009-09-18
11 września 2009 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie podpisał umowy z Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz FPHU REMOST inż. J. Siry w Dębicy, przystępując do przebudowy dróg: nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok oraz nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica wraz z przebudową mostów. Są to projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość robót ogółem wyniesie 14,1 mln zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu powiatu, budżetów gmin Strzyżów i Niebylec oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „Cieszę się, że wreszcie możemy przystąpić do wykonywania robót na tych drogach – powiedział Robert Godek Starosta Strzyżowski. Są to największe jak do tej pory nasze projekty drogowe, które w rezultacie spowodują modernizację i podniesienie parametrów na ważnych ciągach komunikacyjnych. Poprzez te zadania nadrabiamy zaległości sprzed wielu lat, zwłaszcza w zakresie mostów. Pracowaliśmy nad tymi projektami przez ostatnie 3 lata, dlatego zadowolony jestem, że przystępujemy do ich ostatniego etapu. Chciałbym też serdecznie podziękować samorządom Gmin Niebylec i Strzyżów oraz Panu Wójtowi i Panu Burmistrzowi za współpracę w przygotowaniu i zabezpieczeniu wkładu własnego do tych projektów. Dziękuję również pracownikom naszego Urzędu i jednostek, że wywiązali się z postawionego zadania, które na etapie przygotowania okazało się jednym z najtrudniejszych, jakie do tej pory realizowaliśmy. Projektowane prace przewidują modernizację ponad 8,6 km nawierzchni oraz czterech obiektów mostowych, w tym jednego na rzece Wisłok. Zakończenie prac związanych z przebudową drogi nr 1936 R Niebylec – Gwoźnica przewidziano na koniec maja 2010 r. zakończenie prac na drodze nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów zaś w połowie września 2010 r. W dn. 11 września w imieniu Zarządu Powiatu umowę na realizację powyższych zadań podpisali: Pan Robert Godek - Starosta Strzyżowski, Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski oraz Pani Urszula Liszka-Bawoł - Skarbnik Powiatu. Konsorcjum firm reprezentował Pan Józef Wandas – Prezes Zarządu Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. [Inf. i zdjęcie - W. Haligowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0