Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Uroczystość 500 – lecia założenia miasta Niebylec
Data publikacji: 2009-09-07
26 sierpnia 2009 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Niebylec z okazji 500 - lecia założenia miasta. Podczas uroczystości dokonano m.in.: odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz otwarcia wystawy malarstwa Ryszarda Dudka, nadano także tytuł Honorowego Obywatela Gminy i wręczono pamiątkowe medale. W okolicznościowej sesji, oprócz radnych, wzięli również udział zaproszeni goście, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, a także liczni mieszkańcy Gminy Niebylec. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez Ks. dziekana Stanisława Stęchłego oraz rodaka niebyleckiego Ks. prał. Jana Młynarczyka z Sandomierza w kościele parafialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. Po skończonym nabożeństwie w Urzędzie Gminy Niebylec, dla uczczenia 500 – lecia założenia miasta, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej „IN PRAETERITO POSTERITAS - w przeszłości przyszłość”. Następnie w miejscowym Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, w której uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: Pan Stanisław Bajda – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski, Pan Jacek Boho – Sekretarz Powiatu Strzyżowskiego, bryg. Bogusław Broda - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, podinsp. Witold Wójcik – Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie, Pan Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa, Pan Tadeusz Przywara - Wójt Gminy Wiśniowa oraz Pan Jacek Rybczyk – Sekretarz Gminy Wiśniowa. Z referatem okolicznościowym wystąpił Wójt Gminy Niebylec Pan Zbigniew Korab, który przedstawił dzieje Niebylca na tle historii ogólnej. Szczegółowe informacje, dotyczące założenia Niebylca i jego dalszych losów, można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Niebylec: /www.gmina-niebylec.un.pl/historia.php/ Podczas uroczystej sesji nadano tytuł Honorowego Obywatela Gminy. Otrzymał go zasłużony mieszkaniec Niebylca Pan Ludwik Kozimor, który jest szóstą osobą otrzymującą takie wyróżnienie. Przed wojną to wyróżnienie przyznano m.in. Ignacemu Mościckiemu, zaś dwa lata temu godność tę otrzymali: Ks. Jan Kordas z Połomi i Ks. dziek. Stanisław Stęchły. Z kolei gościom honorowym, wyróżniającym się mieszkańcom Niebylca oraz tym, którzy w br. ukończyli bądź ukończą 75 lat życia wręczono pamiątkowe medale. Na zakończenie sesji otwarto wystawę malarstwa Pana Ryszarda Dudka - Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, artysty - malarza pochodzącego z Niebylca... Ekspozycję można było oglądać w Domu Kultury w Niebylcu do 31 sierpnia br. Dla uczczenia 500 - lecie założenia Niebylca wydano również album pod tytułem „Niebylec – wczoraj i dziś” autorstwa Antoniego Chuchli. Książka składa się z dwóch części tematycznych: pierwszej poświęconej historii oraz czasom współczesnym Niebylca oraz drugiej zawierającej informacje, dotyczące pozostałych miejscowości wchodzących w skład Gminy Niebylec. Całość uświetniają liczne zdjęcia współczesne i te sprzed lat. Wieczorem odbył się przegląd dorobku miejscowych zespołów artystycznych, będący świetną okazją do rozmów i wspomnień. [Na podstawie stron: /www.gmina-niebylec.un.pl/oraz /www.radiovia.com.pl/diecezja/ - oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-07

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0