Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Inauguracja roku szkolnego 2009/2010
Data publikacji: 2009-09-02
Po ponad dwumiesięcznym okresie wakacji uczniowie znów rozpoczęli naukę. Nowy rok szkolny powitała na uroczystościach także liczna grupa uczniów szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie, wśród których szczególnie przeżywali ten dzień uczniowie klas pierwszych. W szkołach powiatowych nastąpiły istotne zmiany w Strzyżowie: od 1 września br. swoją działalność rozpoczęło po ponad 30 latach funkcjonowania w ramach Zespołu Szkół samodzielne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. W związku ze zmianami w organizacji szkolnictwa na poziomie szkół średnich powstała też nowa jednostka edukacyjna - Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, którego zadaniem będzie prowadzenie obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo – księgowej jednostek oświatowych. Nowy rok szkolny rozpoczęli również uczniowie Zespołu Szkól w Czudcu i Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych we Frysztaku i Strzyżowie. Uroczystości, związane z inauguracją roku szkolnego 2009/2010 w Strzyżowie, rozpoczęły się mszą św. odprawianą w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Po skończonym nabożeństwie zaproszeni goście, uczniowie oraz nauczyciele udali się na boisko sportowe Zespołu Szkół w Strzyżowie, gdzie nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandarów i wysłuchanie hymnu narodowego. Pan Dyrektor Zbigniew Hołówko przywitał młodzież, nauczycieli oraz przybyłych gości: Pana Roberta Godka – Starostę Strzyżowskiego, Panią Marię Koś - Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz Pana Feliksa Musiała – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu w Strzyżowie. Następnie głos zabrał Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, który w swojej wypowiedzi rozwinął wątki m.in.: dyskusji na temat pamięci o II wojnie światowej toczonej obecnie w Europie oraz kolejnej rocznicy obchodów porozumień sierpniowych. Poprosił nauczycieli, aby w swojej pracy pamiętali o wychowaniu dla Polski, wychowaniu dla naszej lokalnej społeczności. W dalszej części wystąpienia Pan Starosta nawiązał do faktu, iż po raz pierwszy od 30 kilku lat swoją działalność na nowo rozpoczęło samodzielne Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Strzyżowie. Dodał, że była to decyzja Rady Powiatu, której intencją jest rozwój oświaty w powiecie strzyżowskim. Poinformował też zebranych o tym, iż w związku z wyłączeniem ze struktury Zespołu Szkół w Strzyżowie LO zaistniała potrzeba utworzenia nowej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strzyżowie. Na zakończenie wystąpienia Pan Starosta życzył młodzieży dobrego roku, który wszystkim przyniesie satysfakcję, a szkole da wiele sukcesów. Podczas uroczystości inaugurującej rok szkolny w Liceum i Zespole Szkół w Strzyżowie wręczono nominacje na stanowiska kierownicze nowych jednostek oświatowych: Panu Zbigniewowi Hołówko na Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Panu Adamowi Witkowi na Dyrektora Zespołu Szkół w Strzyżowie, Pani Wandzie Świerad na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strzyżowie, Pani Zofii Zając na stanowisko wicedyrektora LO oraz Pani Ewie Konieczkowskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół. Pan Jan Sopel z kolei objął stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół w Strzyżowie . W dalszej części nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych, którzy przyrzekli m.in.:, że będą wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz szkoły, jej pracowników i swoich kolegów, a także pielęgnować język ojczysty, historię, tradycje i czcić święte wartości – Boga, Honor, Ojczyznę. Następnie Pan Dyrektor Zbigniew Hołówko przedstawił wyniki konkursu na Absolwenta Roku, który rokrocznie jest wybierany przez komisję, rozpatrującą złożone wnioski. W tym roku szkolnym został nim Marcin Paśko z klasy III a Liceum Ogólnokształcącego, który w nagrodę otrzymał album „Ziemia z kosmosu” oraz możliwość otrzymywania przez 10 miesięcy stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Na zakończenie uroczystości wysłuchano części artystycznej przygotowanej w duchu patriotycznym pod kierunkiem Pani Wioletty Wietechy – nauczycielki języka polskiego. W Zespole Szkół w Czudcu uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego rozpoczęły się w Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej w Czudcu od mszy świętej, po zakończeniu której uczestnicy zgromadzili się na dziedzińcu szkolnym. Pani dyrektor mgr Marta Proksa powitała serdecznie gości, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, a następnie przedstawiła wychowawców klas, przybliżyła strukturę szkoły, profile kształcenia oraz życzyła wszystkim licznych sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym. Następnie głos zabrał przybyły na uroczystość Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak, który wyraził uznanie dla nauczycieli za trud i wysiłek, jaki wkładają w edukację oraz wychowanie młodych ludzi. Uczniom z kolei pogratulował wyboru szkoły oraz życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i jak najlepszych wyników w nauce. Po uroczystej akademii uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0