Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Powiat Strzyżowski będzie realizował kolejny projekt ze środków Unii Europejskiej
Data publikacji: 2009-07-13
19 marca 2009 r. Powiat Strzyżowski złożył wniosek o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. W czerwcu Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał merytorycznej oraz strategicznej oceny projektów i wybrał warunkowo do dofinansowania w procedurze preselekcji 50 wniosków, wśród których na ósmym miejscu z łączną sumą 99,38 punktów znalazł się projekt pod nazwą „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” złożony przez Powiat Strzyżowski. Podstawowym celem projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu strzyżowskiego” jest odrestaurowanie i zaadaptowanie zabytków wraz z ich otoczeniem na cele turystyczne i kulturalne. Projekt w swoim zakresie obejmie renowację trzech obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są to: zespół pałacowo – parkowy w Żyznowie (Gmina Strzyżów) oraz zespoły parkowo - dworskie w Czudcu i Babicy (Gmina Czudec). W ramach projektu w w/w. obiektach zabytkowych planuje się m.in. wykonanie następujących prac: rozbiórkę istniejącego dachu, w tym: pokrycia dachowego z blachy, elementów więźby, obróbek blacharskich, kominów, wykonanie nowej więźby dachowej, w tym: wymianę podwalin i murłat, wymianę krokwi, deskowanie połaci dachowych, montaż folii paroprzepuszczalnej i kontrłat, ołacenie połaci dachowych, nadbudowę kominów, obróbki blacharskie, pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną, izolacje cieplne stropu oraz przygotowanie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - 42 m². Dodatkowo w budynkach „Skarbca” w Czudcu i pałacu w Babicy zostanie wymieniona stolarka okienna i dokonana renowacja tynków zewnętrznych. Obecnie w budynku zabytkowego pałacu w Żyznowie mieści się Dom Dziecka, w budynku pałacu w Babicy znajduje się Dom Pomocy Społecznej, zaś budynek dawnego „Skarbca” w Czudcu jest utrzymywany i eksploatowany przez Zespół Szkół w Czudcu. Na realizacji projektów skorzystają przede wszystkim ich bezpośredni użytkownicy, czyli wychowankowie Domu Dziecka, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu. Zważywszy jednak na to, iż realizacja projektu pozwoli na przywrócenie obiektom dawnej ich świetności, co w konsekwencji znacznie podniesie ich wartość jako obiektów zabytkowych, ma on także znaczenie dla turystyki i kultury regionu. [Na podstawie inf. W.Gątarskiego – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-07-13

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0