Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: SZCZĘŚLIWEJ DROGI W DOROSŁE ŻYCIE – POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ W STRZYŻOWIE
Data publikacji: 2009-04-30
24 kwietnia br. w hali Zespołu Szkół w Strzyżowie miało miejsce uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, Techników a także Liceum Uzupełniającego. 294 absolwentów tych szkół żegnali: Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie Pan Zbigniew Hołówko, Wicedyrektorzy: Pani Zofia Zając, Pan Adam Witek i Pani Barbara Modliszewska, a także wychowawcy tychże klas, nauczyciele uczący i Rada Rodziców z Przewodniczącą na czele Panią Barbarą Szczygielską. W uroczystym pożegnaniu absolwentów klas trzecich uczestniczył także Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak. Uroczystość uświetnił występ młodzieży Zespołu Szkół pod kierunkiem Pani Ewy Worek. Uroczystość pożegnania absolwentów rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych, po czym głos zabrał Dyrektor placówki Pan Zbigniew Hołówko, który tegorocznym absolwentom życzył dobrego wyboru dalszej drogi życiowej. Pan Dyrektor wspomniał, że to w murach tej szkoły wzrastali, doznawali rozmaitych uczuć i zapewne zostawili wiele wspomnień. W podobnym duchu do młodzieży skierował słowa Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak. Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół Pani Barbara Szczygielska, która złożyła gratulacje w szczególności uczniom z najlepszymi wynikami nauczania, jednocześnie doceniając ich pracę i wysiłek. W dalszej części uroczystości Pani Zofia Zając odczytała listę nagrodzonych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum w roku szkolnym 2008/2009, których osiągnięcia stanowiły podstawę do otrzymania nagród. Ufundowane przez Radę Rodziców nagrody wręczali Dyrektorzy Zespołu Szkół, wychowawcy klas a także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Barbara Szczygielska. Na zakończenie tego uroczystego spotkania młodzież Zespołu Szkół w Strzyżowie przedstawiła przygotowany program artystyczny. Oto wykaz nagrodzonych Absolwentów Zespołu Szkół w roku szkolnym 2008/09: Klasa 3 A - Mirosław Bryda - Andrzej Długosz - Jerzy Dubiel - Dawid Król - Marcin Paśko - Weronika Salwa - Witold Szaro - Adam Szetela - Grzegorz Romaniak - Katarzyna Zięba - Patrycja Cierpiał - Damian Wikliński - Łukasz Drogoń Klasa 3 B - Beata Gomółka - Paulina Grodzka - Paulina Jarosz - Miroslawa Kaczmarek - Monika Kisielewicz - Izabella Kozak - Joanna Moskwa - Jakub Patryn - Ewa Piskadło - Natalia Stefanik - Agnieszka Szetela - Anna Ścibor - Monika Turoń - Agnieszka Wesołowska Klasa 3 C - Magdalena Moskal - Agnieszka Mularz - Daniel Nowak - Maria Gajda Klasa 3 D - Agnieszka Perłowska - Karolina Leśniak - Joanna Janusz Klasa 3 E - Beata Drążek - Monika Machowska Klasa 3 F - Dominika Winiarska - Bartosz Kulik - Jacek Markowicz Klasa 3 PA - Anna Kaleta - Dariusz Czarnik - Piotr Jakubowicz Klasa 4 TE - Anna Baran - Andrzej Kosiba - Joanna Lorkiewicz - Joanna Ligęza - Marzena Długosz - Mateusz Opoń [inf. wł. – oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-30

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0