Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: CIEKAWE KIERUNKI KSZTAŁCENIA, ROZBUDOWANY SYSTEM STYPENDIALNY ORAZ NOWOCZESNY SYSTEM NABORU TO ATRAKCJE OFEROWANE PRZEZ SZKOŁY ŚREDNIE POWIATU STRZYŻOWSKIEGO TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM GIMNAZJÓW
Data publikacji: 2009-04-28
W dniach 22 – 24 kwietnia 2009 r. uczniowie klas III gimnazjów zdawali egzamin, który potwierdził ich umiejętności nabyte podczas nauki w 3 –letniej szkole gimnazjalnej, określił też ich predyspozycje do podjęcia dalszego kształcenia. Grupa 931 absolwentów 19 gimnazjów na terenie naszego powiatu stoi obecnie przed dokonaniem ważnego wyboru – szkoły do dalszego kształcenia. To właśnie dla nich nasze szkoły średnie przygotowały atrakcyjną i ciekawą ofertę edukacyjną: w liceum ogólnokształcącym w Strzyżowie nowe profile kształcenia: od prawniczego i promedycznego aż po dziennikarski i politechniczny, w Zespołach Szkół w Czudcu i Strzyżowie różne typy techników: budowlane, mechaniczne, hotelarskie i in., w szkole zawodowej różne rodzaje zawodów przydatnych na rynku pracy. W tym roku udogodnieniem dla uczniów i rodziców będzie elektroniczny system naboru, a uzdolniona młodzież liczyć może na wsparcie środkami z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie – od roku szkolnego 2009/2010 już jako samodzielna placówka - oferuje szeroki wybór profili, przygotowując swoich uczniów do dalszego kształcenia na różnego typu kierunkach studiów i szkół policealnych. Liceum zaprasza zarówno osoby uzdolnione humanistycznie, jak i preferujące przedmioty ścisłe czy biologiczno - chemiczne, które znajdą tu możliwości kształcenia w różnych kierunkach. Propozycja tej szkoły obejmuje naukę w klasach pierwszych o ukierunkowaniu: dziennikarskim, prawnym, promedycznym, politechnicznym, menadżerskim, lingwistycznym a także sportowym. Zespół Szkół w Strzyżowie z kolei oferuje 5 typów szkół: Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające, Technikum, Szkołę Policealną oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową z szeroką ofertą kształcenia, odpowiadającą aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Osoby wybierające Zasadniczą Szkołę Zawodową mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w nowo tworzonym Centrum Kształcenia Praktycznego (m. in. na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie). Zespół Szkół w Czudcu oferuje na ten rok nowe Technikum Hotelarstwa, którego absolwenci przygotowani będą do podjęcia zatrudnienia m.in. w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, zajazdach, agencjach turystycznych i in. Będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. Osoby chcące uzyskać tytuł technika budownictwa w tej szkole mają możliwość wyboru jednej z trzech ciekawych i przyszłościowych specjalizacji, tj.: budownictwo jednorodzinne ekologiczne i energooszczędne, nowoczesne technologie w budownictwie, nowoczesne budownictwo drewniane. Natomiast wybierając Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół w Czudcu można przygotować się do zdobycia kwalifikacji w ciekawych zawodach, wybierając dwu lub trzyletnie kształcenie – nowością będzie w tym roku zawód operatora urządzeń przemysłu ceramicznego. Ofertę naszych szkół średnich wzmacnia modyfikowany obecnie program stypendialny Powiatu Strzyżowskiego, adresowany do uzdolnionej młodzieży pod nazwą Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Wg zamierzeń Zarządu Powiatu od bieżącego roku jedna osoba ze środków Funduszu będzie mogła skorzystać trzykrotnie- jako absolwent gimnazjum, jako uczeń szkoły średniej lub zawodowej i jako absolwent szkoły średniej. Aby uzyskać wsparcie z tego Funduszu, uczniowie klas trzecich gimnazjów muszą spełnić następujące warunki: ukończyć klasę III ze średnią ocen co najmniej 4,75, wybrać do dalszego kształcenia Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, Zespół Szkół w Strzyżowie lub Zespół Szkół w Czudcu i w terminie do 31.07.2009 r. złożyć wniosek aplikacyjny dostępny w naszym serwisie w zakładce: bip /stypendia/ stypendia im. Przecławczyka W bieżącym roku udogodnieniem dla uczniów starających się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Powiat Strzyżowski będzie elektroniczny system naboru, który umożliwi absolwentom m.in. składanie dokumentów aplikacyjnych przez internet i śledzenie wyników rekrutacji bez wychodzenia z domu za pomocą powszechnie dostępnych programów komputerowych. Więcej informacji zainteresowani znaleźć mogą pod adresami internetowymi: www.lo-strzyzow.pl www.zs-strzyzow.itl.pl www.zs-czudec.itl.pl [inf. wł.– oprac. Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-28

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0