Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ZARZĄD POWIATU W POROZUMIENIU Z KOMISJĄ INFRASTRUKTURY RADY POWIATU ZDECYDOWAŁ O ODBUDOWIE KOLEJNYCH ODCINKÓW DRÓG
Data publikacji: 2009-04-03
Poprawi się stan kilku kolejnych dróg na terenie Powiatu Strzyżowskiego. Zarząd Powiatu w porozumieniu z Komisją Infrastruktury Rady Powiatu zdecydował o podjęciu działań związanych z odbudową kilku odcinków dróg powiatowych spełniających kryteria związane z rezerwą budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ten sposób poprawiona zostanie nawierzchnia na 7 odcinkach dróg powiatowych w 4 gminach powiatu. W 2009 r. podkarpackie samorządy dostały prawie 43 mln zł na usuwanie skutków powodzi, jaka dotknęła nasz region w ostatnich trzech latach, a przede wszystkim usuwania zniszczeń, jakie wyrządziła ubiegłoroczna powódź, która spowodowała duże zniszczenia w infrastrukturze drogowo – mostowej. Otrzymane środki wraz z własnym wkładem budżetowym samorządy przeznaczą na naprawę dróg i mostów oraz zabezpieczenie osuwisk. W powiecie strzyżowskim będzie to przede wszystkim odbudowa nawierzchni kilku odcinków dróg: 1. Nr 1932 R Gwoździanka – Jawornik, 2. Nr 1933 R Wysoka Strzyżowska – Bonarówka – Żyznów, 3. Nr 1922 R Wiśniowa – Jazowa – Markuszowa, 4. Nr 1929 R Pstrągowa – Strzyżów, 5. Nr 2405 R Jaszczurowa – Wiśniowa, 6. Nr 1931 R Żarnowa – Niebylec, 7. Nr 1406 R Czudec – Lutoryż W dalszej kolejności przewidywane są prace prowadzone w porozumieniu z Powiatem Krośnieńskim dotyczące zabezpieczenia osuwiska na granicy dwóch powiatów w ciągu drogi powiatowej Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów. Jak mówi Pan Krzysztof Piękoś – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie „ Realizacja tych zadań rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu, którego wyniki poznamy pod koniec kwietnia. Wówczas nastąpi otwarcie ofert, przesłanie wyników dla wykonawców i podpisanie umowy z firmą, która będzie realizować w/w. zadania. Planowany zaś termin realizacji robót wyznaczony został do końca sierpnia bieżącego roku”. [Inf. Dyrektor PZD Pan Krzysztof Piękoś – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0