Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: „MODERNIZACJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEJ – ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W STRZYŻOWIE” – JESZCZE JEDEN PROJEKT POWIATU STRZYŻOWSKIEGO ZE ŚRODKÓW ZPORR
Data publikacji: 2009-03-17
Wkrótce Powiat Strzyżowski realizował będzie jeszcze jeden projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten złożony został jeszcze w 2006 r. i dotyczy informatyzacji Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Obecnie okazało się, że z oszczędności pozostających w końcówce realizacji programu przewidzianego na lata 2004 – 2006 możliwe będzie sfinansowanie zaprojektowanych wówczas działań. Zadecydował o tym Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009 r., który wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się na listach rezerwowych programu ZPORR, w przypadku których wnioskodawcy potwierdzili gotowość ich realizacji, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Przedmiotem projektu „Modernizacja obsługi elektronicznej – zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie” jest opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Strzyżowie oraz umożliwienie drogą elektroniczną dostępu do Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie, a także dostawa koniecznego do jego uruchomienia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Projekt w 75 % realizowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a w 25 % z budżetu powiatu. Termin zakończenia realizacji zaplanowanych w projekcie działań przewidziano na czerwiec 2009 r. Projekt ten realizowany będzie w ramach działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego”. Jego celem jest m.in. wymiana przestarzałych stanowisk komputerowych, a także wdrożenie elektronicznych procedur umożliwiających kompleksową obsługę indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnętrznego Starostwa Powiatowego, w tym m.in. modernizację serwisów informacyjnych i komunikacyjnych. Założenia projektu przewidują m.in. wzmocnienie potencjału społecznego i gospodarczego Powiatu Strzyżowskiego poprzez poprawę warunków dostępu do Internetu oraz warunków dostępu do informacji publicznej, publicznych e – usług świadczonych drogą elektroniczną a także upowszechnienia wykorzystania ICT (Information and Communication Technologies). Projekt ten wdrożony zostanie przez dostawcę wybranego w drodze postępowania przetargowego, który dostarczy niezbędny sprzęt i oprogramowanie. [Inf. własna – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-03-17

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0