Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: DOŻYNKI 2008 W OPARÓWCE
Data publikacji: 2008-09-01
Bogatą oprawę miały tegoroczne Dożynki Gminy Wiśniowa, które odbyły się 24 sierpnia w Oparówce. Nie zabrakło na nich religijnego dziękczynienia za zebrane plony, kolorowych grup wieńcowych i przede wszystkim tradycyjnego chleba. Na zaproszenie gospodarzy Gminy Wiśniowa odpowiedzieli zaproszeni goście, w tym grupa samorządowców ze Słowacji z powiatu Vranov, radni Powiatu Strzyżowskiego z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Banasiem, a także Starostą Strzyżowskim Robertem Godkiem, reprezentantami powiatowych służb, inspekcji i straży. List do uczestników uroczystości skierował także Pan dr Mieczysław Janowski Poseł do Parlamentu Europejskiego. Świętowanie rozpoczęto mszą świętą polową, którą w urokliwej scenerii otoczenia zabytkowego kościoła w Oparówce odprawił ksiądz Marian Raźnikiewicz – proboszcz parafii w Wysokiej Strzyżowskiej. Po nabożeństwie orszak dożynkowy udał się pod Dom Strażaka, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości. Starostowie Dożynek, którymi w tym roku byli pani Renata Duda i pan Tadeusz Mikuszewski, złożyli tradycyjny bochen chleba na ręce Wójta Gminy Wiśniowa Tadeusza Przywary i Przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Strzępka. Po oficjalnych uroczystościach w pełnej krasie zaprezentowano korowody wieńcowe i ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Przyznano równorzędne nagrody dla wszystkich grup, a szczególne wyróżnienie otrzymał wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej, który będzie reprezentował gminę Wiśniowa na dożynkach wojewódzkich i archidiecezji przemyskiej w Haczowie. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała żywiołowe popisy zespołu folklorystycznego ze Słowacji, zespołu pieśni i tańca Wisznia z Wiśniowej oraz orkiestry dętej z Brzezin. Dożynki zakończyła wspólna zabawa podczas festynu. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0