Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Nowy sprzęt do terapii metodą Biofeedback w SOSW w Strzyżowie
Data publikacji: 2008-01-21
Siedemnastoletnia Ola półtora roku uczęszczała na treningi biofeedback. Przed treningami miała kłopoty z koncentracją i kojarzeniem. Największe problemy sprawiały jej przedmioty ścisłe i język polski (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Dziewczynka była nieśmiała, zamknięta w sobie, niepewna swoich działań oraz wiedzy. Już po 10 sesjach terapią biofeedback widoczne były efekty leczenia, a po czterech miesiącach treningu zdała egzamin gimnazjalny w gronie najlepszych w klasie. W dniu 8 stycznia br. w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzyżowie odbyła się prezentacja terapii metodą Biofeedback. Sprzęt do terapii ufundowało Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego koszt wyniósł 16 000 zł. „W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzyżowie terapia z wykorzystaniem metody Biofeedback obejmuje dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji, nadpobudliwością ruchową, autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym. W ciągu tygodnia terapia prowadzona jest przez 6 godzin, uczestniczy w niej 6 uczniów. Po zakończeniu cyklu następni uczniowie będą zakwalifikowani do uczestnictwa w zajęciach z wykorzystaniem tej metody” – mówi Dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzyżowie Pani Bożena Niemiec. Zestaw do diagnozy i terapii metodą Biofeedback składa się z: komputera przenośnego typu notebook z systemem operacyjnym Microsoft Windows Professional XP Pl, monitora, drukarki laserowej, oprogramowania w języku polskim do terapii dzieci i młodzieży, oprogramowania do analizy wyników z 25 rodzajami wideogier najnowszej generacji, głowicy biofeedback, adaptera typu USB spełniającego rolę komunikatora pomiędzy głowicą a komputerem prowadzącym oraz zestawu elektrod umożliwiających przeprowadzenie diagnozy i terapii. Biofeedback jest metodą samokontroli i samoregulacji, polegającą na samodzielnej regulacji stanu psychofizycznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizjologicznych takich jak np. fale EEG (fale pochodzące z mózgu). Osoba poddawana terapii, posiadając informację zwrotną (feedback) o zmianach mierzonego parametru, może nauczyć się uzyskiwać taki stan organizmu, w którym fizjologia osiąga stan zdrowia wolny od napięć i stresu. Dzięki metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane fale mózgowe) ponieważ stan naszego umysłu i zachowanie łączą się we wzorcu pracy mózgu. EEG Biofeetback możemy zastosować do trzech grup osób. Pierwszą grupę stanowią osoby zdrowe. W tej grupie terapia stosowana jest w celu poprawy szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiałów w zakresie nauki języków obcych, w celu przygotowania do uzyskania lepszych wyników sportowych, dla osób, których praca wiąże się z nadmiernym stresem i dużą odpowiedzialnością oraz dla osób pracujących twórczo. W grupie drugiej Biofeedback ma służyć poprawie zdrowia w zaburzeniach psychosomatycznych i psychologicznych. Terapia stosowana jest przy zaburzeniach uwagi i koncentracji, rozwoju mowy, przy nadpobudliwości ruchowej, agresji, apatii (zespoły ADHD, ADD), przy problemach szkolnych, przewlekłych bólach głowy i migrenach, zaburzeniach snu, przy zespole chronicznego zmęczenia, przy stanach lękowych, natręctwach, depresji, przy terapii uzależnień (hazard, alkoholizm, narkomania), przy zaburzeniach przyjmowana pokarmów (bulimia, anoreksja) oraz przy tremie, napięciu wewnętrznym i złej samoocenie. Grupę trzecią stanowią osoby z chorobami neurologicznymi i psychicznymi. Terapia stosowana jest przy dziecięcym porażeniu mózgowym, w padaczce także lekoopornej, w rehabilitacji po urazach czaszki, w autyzmie, w rehabilitacji po urazach i udarach mózgu, w chorobach wieku późnodojrzałego (parkinsonizmie) oraz we wczesnych stadiach Alzheimera i innych. Po jakim więc czasie terapii widoczne są efekty? Jedna sesja to jedna godzina terapii. Aby uregulować zaburzenia snu należy wziąć 5-7 sesji, aby poprawić funkcje poznawcze u osób zdrowych 10-20 sesji, ADHD i ADD 40-60 sesji, lekkie dysfunkcje mózgowe 40-80 sesji, a poważne uszkodzenia mózgu, z ograniczeniem lub zanikiem funkcji 80-300 sesji. [Inf. wł., opr. Aneta Strzępek]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-01-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0