Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: POLSKO – SŁOWACKIE OTWARCIE GRANIC
Data publikacji: 2007-12-21
To wielki i radosny moment dla wielu ludzi w Polsce, w tym dla mieszkańców powiatu strzyżowskiego – powiedział Robert Godek Starosta Strzyżowski podczas uroczystości otwarcia granicy na polsko – słowackim przejściu granicznym Ożenna – Niżna Polianka, która odbyła się o godz. 24.00 20 grudnia 2007 r. Starosta wspólnie z wicestarostą Janem Stodolakiem uczestniczyli na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika w uroczystościach z okazji wejścia Polski do strefy Schengen na położonym w powiecie jasielskim przejściu granicznym do tej pory dostępnym tylko dla ruchu turystycznego. W radosnej uroczystości, która odbywała się w nocnej scenerii zimowego wieczoru, udział wzięło kilkaset osób z polskiej i słowackiej strony. Rolę gospodarza pełnił Bogdan Rzońca Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, ze strony słowackiej przybyła zaś m.in. liczna grupa reprezentantów władz lokalnych z prednostą okresu Bardejov Martinem Chomą. Było przecięcie szlabanu, wspólnie śpiewane hymny Polski, Słowacji i Unii Europejskiej odegrane przez orkiestrę dętą oraz pokazy sztucznych ogni po dwóch stronach granicy. Marszałek Bogdan Rzońca, witając zaproszonych gości, mówił o drodze, jaką przeszła Polska do dzisiejszego, symbolicznego zniesienia granic wewnętrznych Unii Europejskiej. W podobnym duchu wypowiedzieli się pozostali mówcy, wyrażając radość z powodu nowych możliwości, jakie otwierają się także przed lokalnymi społecznościami terenów przygranicznych. Tzw. „układ z Schengen” to porozumienie zawarte w Luksemburgu 14 czerwca 1985 r. pomiędzy kilkoma państwami europejskimi, którego celem jest zniesienie kontroli osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, ale także określenie wspólnych wysokich standardów zapewnienia bezpieczeństwa na wewnętrznym obszarze. Od 1985 r. porozumienie było kilkakrotnie rozszerzane, a od 21 grudnia 2007 r. należą do niego państwa, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r., w tym Polska. Przejście graniczne Ożenna - Niżna Polianka po polskiej stronie położone jest na południu powiatu jasielskiego w gminie Krempna. Po stronie słowackiej leży na terenie okresu Bardejov. Do tej pory wykorzystywane było głównie do ruchu turystycznego. W ostatnich latach do przejścia po polskiej stronie doprowadzona została zmodernizowana droga wojewódzka, podobna inwestycja ma być zakończona wkrótce po stronie słowackiej. Tędy wiedzie najkrótszy szlak drogowy z Rzeszowa do Presova – stolicy północnego regionu Słowacji. [Inf. wł.]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-12-21

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0