Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina Strzyżów

Drukuj
Gmina Strzyżów
Nazwa pozycji Data
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 58444 (20444N!) KRZ_STRZYZOW_ZYZNOW zlokalizowanej na dz. nr ewid. 3748 Żyznów. 2023-11-14
Zmiana w zakresie danych w stosunku do przyjętego i aktualizowanego zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT22463 STRZYŻÓW zlokalizowanej na dz. nr ewid. 723/1 Strzyżów. 2023-11-09
Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (20136N!) STRZYŻÓW_PTW (KRZ_STRZYZOW_PTW) zlokalizowanej w miejscowości Strzyżów, ul. Działy 33. 2023-05-09
Informacja o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, STY4430_A, 38-100 Strzyżów, Działy 33, gm. Strzyżów, pow. strzyżowski 2022-07-18
Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej wytwarzającej pola elektromagnetyczne ? 56416 Wysoka Strzyżowska (20615 KRZ_STRZYZOW_WYSOKASTRZYZO), w miejscowości Wysoka Strzyżowska, nr ewid. działki 4735, gmina Strzyżów, pow. strzyżowski, 2022-06-02
Informacja o nieistotnej zmianie w zakresie danych do przyjętego zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne BT22463 STRZYŻÓW, nr ewid. dz. 723/1 ul. Partyzantów, Strzyżów 2022-03-07
STY7006 B GODOWA, działka nr ewid. 3394, gm. Strzyżów - zgłoszenie zmiany w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne 2021-12-06
STY7004_B Wysoka Strzyżowska, działka nr ewid. 4735, gmina Strzyżów ? zgłoszenie o zmianie w zakresie danych dotyczących instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2021-08-17
STY7006 B GODOWA, działka nr ewid. 3394 Godowa, gm. Strzyżów- zgłoszenie instalacji stacji bazowej 2021-07-14
BT22253 ŻYZNÓW, działka nr ewid. 3748/2 Żyznów, gm. Strzyżów- aktualizacja zgłoszenia 2021-06-11
STY4430 A, działka nr ewid 723_1 Strzyżów, gm. Strzyżów -ZMIANA 2021-03-23
BT_22463_STRZYŻÓW, działka nr ewid. 723/1 Strzyżów miasto obr. 1 - INFORMACJA 2020-10-21
STY7004_B, działka nr ewid. 4735 Wysoka Strzyżowska, gm. Strzyżów - INFORMACJA 2019-12-10
BT22253 ŻYZNÓW, działka nr ewid. 3748/2 Żyznów, gm. Strzyżów- aktualizacja zgłoszenia 2024-05-02