Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STYPENDIA

Drukuj
UCHWAŁA Nr I/36/2016 z dnia 9 maja 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0