Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Liczba odwiedzin witryny: 1898754
Dział Podstrona Liczba odwiedzin
POWIAT STRZYŻOWSKI Statut 4359
POWIAT STRZYŻOWSKI Gminy 5428
POWIAT STRZYŻOWSKI Jednostki organizacyjne 18652
WŁADZE POWIATU Rada Powiatu 9702
WŁADZE POWIATU Zarząd Powiatu 7906
WŁADZE POWIATU Starosta 8188
WŁADZE POWIATU Wicestarosta 5337
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2013 0
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 679
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2014 739
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2015 700
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2016 703
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2017 871
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 731
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 886
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 787
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1681
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1242
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe za rok 2020 130
WŁADZE POWIATU Oświadczenia majątkowe - formularze do pobrania 1168
STAROSTWO Wydziały 10227
STAROSTWO Regulamin 5441
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 5218
PRAWO LOKALNE Uchwały 14068
PRAWO LOKALNE Protokoły 7274
PRAWO LOKALNE Strategia rozwoju 4945
PRAWO LOKALNE Budżet 6965
PRAWO LOKALNE Sprawozdania budżetowe 1139
PRAWO LOKALNE Programy 166
PRZETARGI Planowanie przestrzenne 8589
PRZETARGI Oferty inwestycyjne 11538
KONTROLE KONTROLA ZARZĄDCZA 2132
CENTRUM INFORMACJI O ŚRODOWISKU Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 479
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Czudec 3712
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Frysztak 2663
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Niebylec 2522
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Strzyżów 3646
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - KARTY REJESTRACYJNE Gmina Wiśniowa 2733
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Czudec 615
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Frysztak 521
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Niebylec 534
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Wiśniowa 501
REJESTR OSUWISK I TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI - MAPY TERENÓW Gmina Strzyżów 535
NIEDPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWA EDUKACJA PRAWA 704
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane 628
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 653
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych sieci gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa 613
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 203
REJESTR ZGŁOSZEŃ BUDOWY OBIEKTÓW Z PROJEKTEM BUDOWLANYM Zgłoszenie o instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych 195
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2020 39
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2019 224
SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 504