Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 25 – lecie nadania imienia gen. Ignacego Kruszewskiego Szkole Podstawowej w Gogołowie
Data publikacji: 2009-11-23
11 i 12 listopada br. odbył się jubileusz 25 – lecia nadania imienia gen. Ignacego Kruszewskiego Szkole Podstawowej w Gogołowie, który połączony był w tym roku z obchodami 91 rocznicy odzyskania niepodległości. 11 listopada młodzież szkolna wraz z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami uczestniczyła w uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji poległych za Ojczyznę. Główne uroczystości 25 – lecia nadania szkole imienia i sztandaru odbyły się następnego dnia w budynku Zespołu Szkół w Gogołowie. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w uroczystości uczestniczył rektor Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie - Maciej Kledzik – uczestnik uroczystości sprzed 25 lat, który opracował i wydał książkę o Ignacym Kruszewskim, wraz z suplementem dotyczącym nadania imienia szkole. Na uroczystość przybyli także: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych Pan Jerzy Wiśniewski, Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, Wójt Gminy Frysztak Pan Jan Ziarnik oraz Ksiądz Proboszcz gogołowskiej parafii - Dziekan Brzostecki Emil Midura. W Święto Niepodległości odprawiona została Msza św. w intencji poległych za Ojczyznę, po czym delegacja złożona z przedstawicieli uczniów, dyrekcji szkoły oraz Rady Rodziców, złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze przed tablicą pamiątkową ku czci mieszkańców parafii poległych podczas II wojny światowej. Następnie udała się na cmentarz, by złożyć hołd Patronowi w 130 rocznicę śmierci. Główne uroczystości 25 – lecia nadania szkole imienia odbyły się następnego dnia, a rozpoczęły się od symbolicznego przekazania sztandaru uczniom Zespołu Szkół w Gogołowie przez poczet sztandarowy sprzed 25 lat w składzie: Pani Bernadeta Nawracaj, Pani Krystyna Pilch, Pan Dariusz Byś. Następnie Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Niekowal powitał gości i w wygłoszonej mowie przypomniał wydarzenia z 1984 i 1886 roku. Po czym wzruszającymi wspomnieniami z uroczystości podzielili się: ówczesny dyrektor szkoły pan Bolesław Gruszczyński, jego następczyni Pani Anna Stodolak oraz Ksiądz Dziekan Emil Midura. Wszyscy zabierający głos podkreślali, iż Patron szkoły stał się inspiracją dla uczniów, nauczycieli i rodziców do solidnej pracy i aktywności na rzecz „małej ojczyzny”. Oficjalną część uroczystości zakończył przygotowany przez uczniów i chór szkolny program artystyczny, oddający hołd Patronowi szkoły jak też wszystkim, którzy oddali życie, walcząc o niepodległość Ojczyzny. [na podst. inf. p. dyr. Krzysztofa Niekowala – oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-23

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0