Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Sesja naukowa z okazji pięćsetnej rocznicy lokacji miasta Niebylec
Data publikacji: 2009-11-02
17 października 2009 r. o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Niebylcu odbyła się sesja naukowa „Administracyjne, gospodarcze i kulturowe funkcje miasta w ujęciu historycznym” zorganizowana w ramach obchodów pięćsetnej rocznicy założenia miasta Niebylec. Podczas sesji można było m.in. wysłuchać referatów na temat historii, kultury oraz oświaty miasta i gminy Niebylec, wysłuchać montażu słowno – muzycznego w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, a także zwiedzić wystawę „Niebylec w starej fotografii”. Sympozjum przeprowadzili prelegenci m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu oraz rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Organizatorem imprezy był Urząd Gminy w Niebylcu. Sesję otworzył Pan Zbigniew Korab - Wójt Gminy Niebylec, który przywitał prelegentów oraz zaproszonych gości, w tym m.in.: Pana Zdzisława Pupę – Senatora RP, posłów na Sejm RP Panów: Kazimierza Gołojucha oraz Andrzeja Szlachtę, Pana Roberta Godka Starostę Strzyżowskiego, Pana Jacka Boho Sekretarza Powiatu Strzyżowskiego, radnych Rady Powiatu w Strzyżowie: Panią Zofię Dziką, Pana Józefa Dzindzio oraz Pana Antoniego Ciepielowskiego oraz radnych Rady Gminy Niebylec na czele z przewodniczącą Panią Danutą Lęcznar, przedstawicieli instytucji samorządowych, księży: Ks. Prał. Jana Młynarczyka proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Sandomierzu (pochodzącego z Gwoździanki), Ks. Prał. Stanisława Stęchłego dziekana dekanatu Czudec i zarazem proboszcza parafii pw. Znalezienia Krzyża Św. w Niebylcu, Ks. Jana Ochała proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Lutczy oraz Ks. kat. Andrzeja Chmiela, a także wszystkich przybyłych mieszkańców Gminy Niebylec. Pierwszy referat pt. „Założenie miasta Niebylca, kolejni właściciele, zajęcia ludności i zabudowa” wygłosił Pan prof. dr hab. Jan Malczewski z Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu, tuż po nim głos zabrał Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który wystąpił z wykładem pt „Fenomen kulturowy małego miasteczka galicyjskiego”. Z kolei Pani dr Agnieszka Myszka z Uniwersytetu Rzeszowskiego w wykładzie pt „Nazewnictwo miejscowości z regionu niebyleckiego” wyjaśniła pochodzenie i znaczenie nazw poszczególnych miejscowości wchodzących w skład gminy Niebylec. W następnym referacie pt „Oświata jako czynnik integrujący lokalną społeczność” Pani mgr Monika Szurlej - pedagog z Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej, prezentując stare przybory naukowe, przedstawiła historię edukacji w Niebylcu. Jako ostatni wystąpił Pan Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który w swoim referacie pt „Walka o niepodległość regionu w okresie II wojny światowej” przedstawił sylwetki czołowych bojowników oraz działania konspiracyjne prowadzone na terenie gminy Niebylec w tym czasie. Wykład wzbudził ogromne emocje, gdyż na sali wśród słuchaczy znajdowali się świadkowie tamtych wydarzeń bądź ich krewni, w tym m.in.: Pan Ludwik Kozimor, działający kiedyś w AK pod pseudonimem Wołyniak, córka Antoniego Boska połomskiego dowódcy VII plutonu dywersyjno-sabotażowego czy też Pan Jacek Boho - bratanek zabitego przez gestapo Bronisława Boho pseudonim „Ślaz”. W imieniu żyjących przedstawicieli Armii Krajowej głos zabrał Pan Ludwik Kozimor, który zaapelował do obecnych o to, aby w ramach wychowania patriotycznego przekazywali następnym pokoleniom wiedzę o walce niepodległościowej czasów II wojny światowej, by pamięć o tamtych wydarzeniach i ludziach nigdy nie zanikła. Przybyli na spotkanie goście m.in. podziękowali za zaproszenie, pogratulowali organizacji interesującej imprezy oraz złożyli życzenia pełne serdeczności. Z kolei Pani Elżbieta Kocurek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czudcu wręczyła Wójtowi Gminy Niebylec Panu Zbigniewowi Korabowi grawerowaną tablicę upamiętniającą 500 – lecie Niebylca. Akcentem artystycznym był montaż słowno-muzyczny, traktujący o historii Niebylca - od czasów jego założenia po okres II wojny światowej, w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu, która w swoim występie m.in. wykorzystała wspomnienia przeżyć związanych z zesłaniem rodziny na Syberię obecnej na sesji Pani Danuty Przyboś. Jak informują organizatorzy materiały z konferencji mają być wkrótce dostępne w formie publikacji. [Na podstawie inf. od p. M. Lenarta – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-11-02

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0