Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Podwójny jubileusz miasta Brody
Data publikacji: 2009-09-24
Miasto Brody na Ukrainie, z którym Powiat Strzyżowski nawiązał porozumienie o partnerskiej współpracy obchodziło we wrześniu podwójny jubileusz: 925 – lecia założenia oraz 425 - lecia nadania miastu prawa magdeburskiego. Z tej okazji w dniach 12 – 13 września 2009 r. odbyły się uroczystości, w których wśród zaproszonych delegacji zagranicznych znaleźli się także przedstawiciele samorządu powiatowego w Strzyżowie. Gospodarze zaplanowali m.in. sesję naukową o różnych wymiarach przeszłości miasta, występy zespołów muzycznych i imprezę plenerową na stadionie w Brodach. Program obchodów jubileuszowych był bardzo bogaty i obejmował m.in.: otwarcie nowo zbudowanego dworca kolejowego, różnego rodzaju konkursy dla dzieci i młodzieży (rysunek na asfalcie, karaoke, koncert piosenki i tańca) czy zawody sportowe (turnieje: szachowy, bilardowy, w kosza i tenisa, mecz piłki nożnej, akrobatyka rowerowa), uroczystą paradę centralnymi ulicami miasta oraz liczne wystawy prac plastycznych, kompozycji kwiatowych i owocowo – warzywnych, a także jarmark lokalnych produktów. W pierwszym dniu wizyty przedstawiciele Powiatu Strzyżowskiego spotkali się z radnymi miasta Brody oraz z pozostałymi delegacjami zagranicznymi, w tym z Niemiec i Polski. Następnie wzięli udział w uroczystej akademii z okazji 925 – lecia od pierwszej wzmianki o osadzie Brody i 425 – lecia nadania miastu prawa magdeburskiego. Podczas spotkania referaty okolicznościowe, dotyczące m.in.: historii i rozwoju miasta Brody, w których wiele było wątków polskich, unikalnych rozwiązań architektonicznych, a także prawa magdeburskiego, wygłosili przedstawiciele ukraińskiego świata nauki. Ozdobą uroczystości były wokalno – taneczne występy dzieci i młodzieży, a także koncert chóru i grup muzycznych. W imieniu delegacji i naszego samorządu Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski wręczył Panu Bogdanowi Semczukowi Merowi Miasta Brody okolicznościowy list gratulacyjny, w którym czytamy m.in: „Jubileusz […] jest podniosłym momentem w historii miasta Brody. Jak każda rocznica jest wyjątkowym Świętem, zwraca bowiem naszą uwagę ku początkom Waszego miasta, a także ku historii, w której splatały się losy narodu polskiego i ukraińskiego. Poprzez nawiązaną przed kilku laty współpracę między naszymi samorządami chcemy dzisiaj budować więzi także w naszych społecznościach, czerpać z najlepszej tradycji sąsiedztwa i współpracy: historycznej i europejskiej. Do jubileuszowych gratulacji dołączmy życzenia pomyślności, a także satysfakcji z wykonywania ważnej społecznej służby dla lokalnej społeczności i całego Narodu, życząc też dalszego pozytywnego wkładu w tworzenie europejskiego ładu opartego na przyjaźni, dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy.” Podczas pobytu samorządowcy odwiedzili także obiekty związane z polską przeszłością tych ziem, m.in. zamki w Złoczowie i Podhorcach. Zamek w Podhorcach został wybudowany w pierwszej połowie XVII wieku na zlecenie hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Później był on własnością Sobieskich, Rzewuskich i Sanguszków. Budowla była niegdyś jedną z najwspanialszych rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej, gdy tereny wschodniej Polski weszły w skład radzieckiej Ukrainy, umieszczono tam szpital gruźliczy. Obecnie czynione są starania, aby odrestaurować zamek, gdyż jest on bardzo zaniedbany a jego wnętrza prawie całkowicie zdewastowane. Zamek (cytadela) w Złoczowie znajduje się na wzgórzu po południowo - wschodniej stronie miasta. Pierwsza wzmianka o nim pojawia się w pierwszej połowie XVI w. jako własność Sienieńskich. Był to wtedy zamek drewniany, istniejący na tzw. kępie. Znany nam obecny kształt zamku został nadany dopiero w I połowie XVII w. przez Jakuba Sobieskiego, który polecił zbudowanie budowli w oparciu o wymagania ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. Posiadłość przechodziła z rąk do rąk. Jego właścicielem był m.in. Jan III Sobieski. W XIX w. zamek używany był jako koszary, potem Austriacy planowali urządzić tam więzienie. W okresie II wojny światowej znajdowała się tam katownia NKWD i gestapo. Mocno zniszczoną budowlę przekazano w 1986 r. Lwowskiej Galerii Obrazów. Po wielu latach renowacji w sierpniu br. pałac w Złoczowie został otwarty dla zwiedzających. Obchody zaplanowane na niedzielę rozpoczęła msza św. z okazji założenia miasta Brody w intencji mieszkańców. Następnie rozpoczął się koncert strażackiej orkiestry dętej, która poprowadziła zgromadzonych głównymi ulicami miasta na stadion sportowy, gdzie rozpoczęły się centralne uroczyści. Mer miasta Brody Pan Bogdan Semczuk powitał publiczność oraz zaproszonych gości, a następnie zaprosił wszystkich do oglądania wystawy prac plastycznych, kompozycji kwiatów, owoców i warzyw oraz odwiedzania stoisk z towarami wytwarzanymi w mieście. Tę część obchodów przygotowano z rozmachem artystycznym, podkreślonym przez występy licznych grup wokalnych i tanecznych, w tym znanych z występów na naszym terenie grup: Dyvograje i Vizerunok. W międzyczasie grupa delegatów z Polski wzięła udział we mszy świętej w języku polskim w Rzymsko – Katolickiej Kaplicy Podwyższenia Krzyża Świętego w Brodach. Po raz pierwszy informacja o Brodach pojawiła się w 1084 roku w „Pouczaniu dzieciom” kijowskiego księcia Włodzimierza Monomacha. W II połowie XVI w. osadę wraz z dobrami oleskimi kupił Stanisław Żółkiewski (ojciec sławnego hetmana), który umiał docenić znaczenie strategiczne miejsca położonego na często uczęszczanym szlaku handlowym z Rusi na Podole i Wołyń. W 1584 r. wystarał się on u króla Stefana Batorego o przywilej magdeburski, nadający Brodom prawa miejskie, pod urzędową nazwą Lubicz. Wkrótce wrócono jednak do starego określenia nazwy miasta. W I połowie XVII w. miasto nabył hetman Stanisław Koniecpolski, który je rozbudował, czyniąc z niego potężną fortecę z 10 bastionami i zamkiem. Właścicielami Brodów byli m.in.: Aleksander Koniecpolski, król Jan III Sobieski czy Józef Potocki. W 1941 r. miasto straciło prawie 30 % mieszkańców na skutek zagłady Żydów przez Niemców. W latach następnych ofiarami licznych mordów, dokonywanych w okolicy przez ukraińską dywizję SS padli z kolei Polacy. Po II wojnie światowej miasto stało się częścią Związku Radzieckiego. Dopiero niepodległość Ukrainy w 1991 r. otworzyła Brodom nowe perspektywy. Obecnie Brody to miasto, gdzie mieszka około 24.000 osób. Jest to centrum rejonowe w obwodzie lwowskim na Ukrainie Zachodniej. Miasto znajduje się na skrzyżowaniu dwóch ważnych rurociągów: „Drużba” i „Odessa – Brody”, dzięki którym zatrudnienie znajduje większa część mieszkańców. [Inf. wł. – oprac. A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-09-24

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0