Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Powiat Strzyżowski po raz dziewiąty realizatorem projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Data publikacji: 2009-06-16
Mimo zakończenia naboru projektów w ramach ZPORR na lata 2004-2006 nie zakończyła się ich realizacja. W roku 2009 w wyniku pojawienia się wolnych środków dla województwa podkarpackiego w ramach I Priorytetu ZPORR kolejny projekt pn. „Modernizacja obsługi elektronicznej – zakup sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie” przeznaczony został do realizacji. Projekt został złożony przez Powiat Strzyżowski jeszcze w roku 2005 jednak z uwagi na wyczerpanie limitu dostępnych środków nie został wówczas skierowany do realizacji. Znalazł się na tzw. liście rezerwowej. Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, umożliwienie dostępu drogą elektroniczną do Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie oraz dostawa koniecznego do jego uruchomienia sprzętu komputerowego i oprogramowania. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Zasadniczym celem projektu jest kompleksowa obsługa indywidualnego i instytucjonalnego klienta zewnętrznego Urzędu, usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji poprzez modernizację serwisów informacyjnych i komunikacyjnych, umożliwiających zainicjowanie i załatwianie sprawy, udostępnianie i publikowanie szeroko rozumianej informacji opisowej i graficznej. Do osiągnięcia tak zdefiniowanego zadania posłuży rozwiązanie teleinformatyczne, na które składa się w szczególności: - modernizacja funkcjonalności istniejącej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji publicznej – poprzez wprowadzenie linków do odpowiednich informacji i formularzy, których celem będzie dostęp do Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie; - system wspierający Biuro Obsługi Interesantów Starostwa; - system wewnętrznego obiegu dokumentów oraz zarządzania sprawami; - infrastruktura podpisu elektronicznego – powszechnego i kwalifikowanego dla Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Wartość całkowita projektu wg zawartej w dniu 18 maja 2009 r. umowy z Wojewodą Podkarpackim wynosi 470 821,60 zł, z czego 343 366,20 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie podpisano już umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca br. [inf. własna - opracowała Aneta Szopa]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-16

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0