Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: ARTYSTYCZNE LAURY WYCHOWANKÓW SOSW WE FRYSZTAKU
Data publikacji: 2009-06-15
Wychowankowie SOSW we Frysztaku w ciągu ostatniego roku szkolnego osiągnęli wiele sukcesów na niwie artystycznej, czego zasługą w dużej mierze jest postawa pedagogów pracujących w tymże Ośrodku, podejmujących wiele działań, które pozwalają dzieciom rozwijać drzemiące w nich zainteresowania, zdolności i talenty. Owoce działalności artystycznej prezentowane są nie tylko na forum szkoły, ale również na konkursach o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W maju br. wychowankowie SOSW we Frysztaku kilkakrotnie udowodnili, że w każdym dziecku, również w tym z upośledzeniem umysłowym, tkwią możliwości twórcze. 20 maja 2009 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski pt. „Mojej Mamie kochanej”. W wyjątkowej, pełnej kwiatów scenerii przed publicznością i jury zaprezentowało się wielu recytatorów z podkarpackich placówek kształcenia specjalnego. Wśród nich nie zabrakło również wychowanków frysztackiego Ośrodka. Przygotowani przez Renatę Górę, Barbarę Tarnawską – Jurasz, Agnieszkę Szynal, Wiolettę Petkę – Grygiel recytatorzy zwrócili uwagę członków komisji konkursowej, której werdykt był bardzo pomyślny dla reprezentantów SOSW we Frysztaku. W kategorii klas I – III nagrodę otrzymała Natalia Zielińska i Marek Jagieła. W kategorii gimnazjum nagrodę przyznano Hubertowi Sitnikowi i Sebastianowi Zielińskiemu. 31 maja w Teatrze Maska w Rzeszowie odbył się finał XIV Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Bajkowisko 2009”. Po eliminacjach międzyszkolnych do finału konkursu zakwalifikował się uczeń klasy III Marek Jagieła, który zaprezentował się w kategorii wiersz. Wśród wielu recytatorów Marek był jedynym przedstawicielem placówki kształcenia specjalnego. Rywalizując z pełnosprawnymi rówieśnikami odniósł sukces, zajął III miejsce, miał też okazję do zawarcia nowych znajomości w duchu idei integracji. W przedostatnim miesiącu roku szkolnego znaczące sukcesy udało się osiągnąć wychowankom frysztackiego Ośrodka również w konkursach plastycznych. W XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pt. „Świat moich marzeń” w Zamościu komisja konkursowa przyznała nagrodę uczniom klasy III: Mateuszowi Papudze i Beacie Kruczek, natomiast wyróżnienie zdobyli uczniowie klasy IV i VI: Agata Paliga, Sylwester Garbacik i Mateusz Mazur. Nagrodzone i wyróżnione prace przygotowane zostały pod kierunkiem Barbary Tarnawskiej – Jurasz i Wioletty Petki – Grygiel. 27 maja 2009 r. odbyło się podsumowanie II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mielcu. Konkurs przebiegał pod hasłem „Pory roku – lato”. Ta ciepła, radosna pora roku zainspirowała ucznia klasy VI Mateusza Mazura, który używając środków plastycznych, przelał na papier ciekawe spojrzenie na otaczający nas świat. Praca Mateusza została nagrodzona. „Z radością i zachwytem obserwuję działania twórcze naszych wychowanków, gdyż zdobyte nagrody i wyróżnienia dają im siłę i nadzieję na przyszłość oraz dopingują do dalszego działania” – mówi Pani Wioletta Petka – Grygiel – pedagog w SOSW we Frysztaku. [na podst. tekstu p. Wioletty Petki – Grygiel oprac. M. Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-15

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0