Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: OBCHODY DNIA STRAŻAKA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Data publikacji: 2009-06-01
21 maja br. w Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie miały miejsce powiatowe obchody z okazji Dnia Strażaka. Honorowym gościem uroczystości był m.in. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie st. bryg. Zbigniew Szablewski. Uroczystość prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie bryg. Piotr Rędziniak. Podczas uroczystości zasłużonym strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie a także odznaczenia resortowe. Uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Zbigniewowi Szablowskiemu przez Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP bryg. Piotra Rędziniaka. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy PSP Bogusław Broda, który przywitał zgromadzonych uczestników uroczystości, mówił także o służbie strażackiej. W kolejnej części uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Oto jak przedstawia się lista odznaczonych: Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali: asp. sztab. Wacław Jarosz, asp. sztab. Piotr Szela, st. ogn. Marek Kaczor, ogn. Marek Kiczek Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał asp. sztab. Leszek Modliszewski Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: st. asp. Sławomir Szombara, ogn. Józef Szypuła Wyższe stopnie w korpusie aspirantów straży pożarnej otrzymali: st. asp. Piotr Szela (stopień aspiranta sztabowego), asp. Wojciech Belczyk (stopień starszego aspiranta), mł. asp. Marek Gazda, mł. asp. Damian Łojek, mł. asp. Artur Żmudziński (stopnie aspiranta). Wyższe stopnie w korpusie podoficerów straży pożarnej otrzymali: ogn. Hieronim Dobek, ogn. Wacław Kisielewicz (stopnie starszego ogniomistrza), mł. ogn. Marek Kiczek, mł. ogn. Józef Szypuła (stopnie ogniomistrza), st. sekc. Tadeusz Michalski (stopień młodszego ogniomistrza), sekc. Krystian Pająk, sekc. Jerzy Basamania (stopnie starszego sekcyjnego) Wyższe stopnie w korpusie szeregowych straży pożarnej otrzymali: str. Damian Cyran, str. Łukasz Gątarski, str. Adam Jodłowski, str. Bartosz Zięba (stopnie starszego strażaka) W kolejnej części uroczystości asp. sztab Wacław Jarosz w imieniu wszystkich strażaków podziękował za odznaczenia, mówiąc, iż jest to mobilizacja do ich dalszej pracy. Po czym głos zabrał Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie i stale wzrastające zapotrzebowanie na pracę strażaków chociażby z tego względu, iż w ostatnim okresie odnotowano 10% wzrost zdarzeń , mówił także o samych strażakach, którzy świadczą pomoc w myśl dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Następnie Starosta Strzyżowski, w imieniu samorządów z powiatu strzyżowskiego na ręce strażaków złożył podziękowania za to co robią na co dzień, wyraził też swoją zadowolenie z wzorowej współpracy pomiędzy samorządami a jednostkami straży pożarnej. Podziękowania za współpracę Państwowej Straży Pożarnej z Ochotniczą Strażą Pożarną złożył także Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński jako Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSRP, który podziękował także Wójtom, bez których udziału i zaangażowania nie funkcjonowałyby tak dobrze jednostki OSP na naszym terenie. Za współpracę z Policją podziękował Komendant Powiatowy Policji, a Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle złożył strażakom życzenia wielu sukcesów oraz kolejnych awansów i odznaczeń. [inf. wł. oprac. – Małgorzata Niemiec]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-06-01

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0