Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: Zaproszenie na spotkanie
Data publikacji: 2009-05-18
ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów realizuje projekt zatytułowany „Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy...” dofinansowany z Ministerstwa Rozwo-ju Regionalnego. Celem projektu jest podniesienie skuteczności wykorzystania dostępnych środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich, służących wsparciu rozwoju obszarów wiejskich, poprzez: • dostarczenie informacji uczestnikom spotkań informacyjnych o możliwych instrumentach wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, • wskazanie adresatom projektu przykładów realizowanych projektów, kierunków dzia-łań zmierzających do rozwoju ich regionu, • zmotywowanie do podjęcia inicjatyw mających na celu realizację działań służących poprawie lokalnych warunków i jakości życia na wsi. Projekt skierowany jest do: • mieszkańców wsi, w szczególności lokalnych liderów, sołtysów i członków organizacji pozarządowych działających na wsi, • przedstawicieli samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, • środowisk wiejskich zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich, w tym liderów grup odnowy wsi i Lokalnych Grup Działania (Leader). Zapraszamy Państwa oraz prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym osobom zamieszkującym tereny powiatów: Dębica, Ropczyce, Jasło i Strzyżów aby mogły sko-rzystać z bezpłatnego spotkania (uczestnicy otrzymają publikację oraz materiały szko-leniowe). Zapraszamy na spotkanie w dniu: 21 maja, godzina 12.00 Dom Kultury "Sokół" w Strzyżowie (sala konferencyjno.- bankietowa - II piętro) ul. Mostowa 2 38-100 Strzyżów Informacje zamieszczone są na stronie: www.kss.org.pl (zakładka Fundusze Europej-skie). Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa telefoniczne (0-63) 243 75 80 Gorąco zachęcam do masowego uczestnictwa wszystkie znajome Państwu osoby do których nie dotarliśmy z zaproszeniem. Z wyrazami szacunku Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-05-18

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0