Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: DOBIEGA KOŃCA KWALIFIKACJA WOJSKOWA W NASZYM POWIECIE
Data publikacji: 2009-04-29
1 kwietnia 2009 r. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa prowadzona przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Jaśle. Do 4 maja przed Powiatową Komisją Lekarską ma się stawić ok. 600 osób, w tym ponad 20 dziewcząt. Kwalifikacja wojskowa została wprowadzona zamiast poboru, a jej celem jest tylko sprawdzenie predyspozycji oraz zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi pod kątem zdolności do czynnej służby wojskowej. Osobom, które zgłaszają się do komisji kwalifikacyjnej zostaje ustalona kategoria zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej osoby te zostają przeniesione do rezerwy, tym samym mają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Podlegać będą jednak wezwaniu do zasadniczej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej kwalifikacji wojskowej w tym roku podlegają mężczyźni z rocznika 1990 oraz ci, którzy mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, a nie skończyli 24 lat. Przed komisją stawić się mają także kobiety urodzone w latach 1981 – 1990, kończące w tym roku naukę w szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Zgłosić się mogą również ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Na początku kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w naszym powiecie w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie przedstawiciel Urzędu Gminy weryfikował tożsamość stawiającego się, a następnie osoba ta poddana była ewidencji na potrzeby WKU Jasło (dane osobowe, wykształcenie, zainteresowania itp.). Potem wszystkie dane zostały wprowadzone do komputera i od tej pory ewidencja dostępna była już tylko w wersji elektronicznej. Następnie przedstawiciel WKU Jasło kpt. Wiesław Wojdyła przeprowadził pogadankę, w której wyjaśnił młodym ludziom m.in. jak wygląda badanie lekarskie, jakie są kategorie zdrowia, jakie istnieją szkoły wojskowe i jak wygląda nabór do tych szkół. Na koniec przedstawiono film dotyczący możliwości zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego, służby nadterminowej oraz naboru do szkolnictwa wojskowego. Następnie młody człowiek stający do kwalifikacji kierowany był przed Powiatową Komisję Lekarską w składzie: Andrzej Włodyka specjalista medycyny ratunkowej – przewodniczący oraz członkowie: Mieczysław Walkiewicz chirurg i Marek Banaś specjalista chorób wewnętrznych. Po przebyciu badania lekarskiego młodzi obywatele uzyskiwali jedną z poniżej wymienionych kategorii zdolności: - „A” - „zdolny do czynnej służby wojskowej”; - „B” - „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w okresie do 24 miesięcy od dnia badania), - „D” - „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”, - „E” – „trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny” Następnie młodzi ludzie otrzymywali orzeczenie lekarskie, od którego mogli się odwołać do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie. Wprowadzenie od początku 2009 r. nowej instytucji prawnej, tzw. kwalifikacji wojskowej oznacza, że osoby na nią wezwane zostają automatycznie przeniesione do rezerwy po przyznaniu im stopnia zdolności do służby wojskowej. Nabór zaś do czynnej służby wojskowej prowadzony jest już tylko dla ochotników. [Inf. i zdjęcie – A. Zielińska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2009-04-29

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0