Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: 78 UCZNIÓW WYRÓŻNIONYCH STYPENDIAMI Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO W 2008 R.
Data publikacji: 2008-10-03
24 września 2008 r. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie 78 uczniom z naszego powiatu wręczono stypendia naukowe ze środków Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego. Podczas sesji Rady Powiatu Przewodniczący Rady Marek Banas w towarzystwie Starosty Strzyżowskiego Roberta Godka, Wicestarosty Strzyżowskiego Jana Stodolaka i Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Marii Koś wręczyli stypendia trzykrotnie liczniejszej niż w roku ubiegłym grupie młodzieży z naszego terenu. Miało to związek z faktem, że w bieżącym roku po raz pierwszy stypendia otrzymali absolwenci gimnazjów, którzy wybrali szkoły średnie w Strzyżowie i w Czudcu. Komisja powołana przez Zarząd Powiatu rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone przez uczniów do dnia 31 lipca 2008 r. Kryterium podstawowym przy analizie wniosków była średnia ocen – min. 4, 75. Ważne były także dodatkowo: osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, festiwalach, dochód na osobę, warunki socjalne w rodzinie. Stypendia przyznano w III kategoriach. W kategorii I – Absolwentów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Strzyżowski wyróżniono 17 stypendystów: Filip Mirosław ( zam. Strzyżów), Bałchan Jan (zam. Czudec), Golonka Kinga (zam. Strzyżów), Ziemba Magdalena (zam. Czudec), Chmielowska Anna (zam. Stępina), Pietyszuk Agnieszka (zam. Strzyżów), Furtek Sylwia (zam. Pstrągówka), Adam Monika (zam. Strzyżów), Wójtowicz Ewa (zam. Niewodna), Wajda Ewelina (zam. Tułkowice), Bigos Paulina (zam. Dobrzechów), Jajko Krzysztof (zam. Strzyżów), Gorczyca Marcin (zam. Strzyżów), Kut Monika (zam. Markuszowa), Orłoś Anna (zam. Strzyżów), Szczepankiewicz Justyna (zam. Strzyżów), Salamon Ewa (zam. Strzyżów). W kategorii II – Absolwentów Gimnazjum, którzy rozpoczęli z dniem 1.09 naukę w szkołach powiatowych: Jałowiec Janina (zam. Szufnarowa), Gajda Tomasz (zam. Strzyżów), Szaro Katarzyna (zam. Godowa), Margańska Agnieszka (zam. Godowa), Ziobro Alicja (zam. Godowa), Bieszczad Marzena (zam. Lutcza), Ruszała Ewa (zam. Żarnowa), Niemiec Dominika (zam. Glinik Charzewski),), Rusinek Paweł (zam. Stępina), Zimny Anna (zam. Glinik Charzewski), Włodyka Sabina (zam. Dobrzechów), Książek Sabina (zam. Markuszowa), Rak Joanna (zam. Godowa), Kwolek Katarzyna (zam. Godowa), Karaś Marek (zam. Strzyżów), Wolan Maria (zam. Żarnowa), Ruszała Renata (zam. Żarnowa), Wójcik Justyna (zam. Jazowa), Szymańska Magdalena (zam. Kalembina), Urbanik Żaneta (zam. Glinik Charzewski), Petka Klaudia (zam. Szufnarowa), Stawarz Rafał (zam. Czudec), Kozak Jolanta (zam. Grodzisko), Franczak Małgorzata (zam. Strzyżów), Żydzik Andrzej (zam. Żarnowa), Pietrasz Monika (zam. Żarnowa), Rypyść Katarzyna ( zam. Kozłówek), Ziobro Paulina (zam. Glinik Zaborowski), Opoń Michał (zam. Godowa), Szczygieł Dominik (zam. Godowa), Jurasz Paweł (zam. Cieszyna), Ratajczak Damian (zam. Strzyżów), Kluska Maciej (zam. Żarnowa), Fryc Monika (zam. Godowa), Kosiński Mariusz (zam. Różanka), Janik Piotr (zam. Glinik Charzewski), Szymkowicz Ewelina (zam. Glinik Górny). W kategorii III uczniów powiatowych szkół średnich wyróżniono 24 uczniów: Paszek Katarzyna (zam. Gbiska), Jonik Monika (zam. Strzyżów), Dziok Monika (zam. Gogołów), Ciosek Natalia (zam. Stępina), Sanecki Tomasz (zam. Żarnowa), Kawa Ewelina (zam. Strzyżów), Szuba Iwona (zam. Zaborów), Lutak Agnieszka (zam. Strzyżów), Wilusz Sylwia (zam. Godowa), Zych Łukasz (zam. Nawsie), Ziobro Ewa (zam. Godowa), Zięba Renata (zam. Strzyżów), Szczepankiewicz Dawid (zam. Dobrzechów), Oślizło Barbara (zam. Gbiska), Winiarska Dominika (zam. Huta Gogołowska), Opielowska Ewelina (zam. Stępina), Gorzynik Marzena (zam. Szufnarowa), Janik Natalia (zam. Glinik Charzewski), Frodyma Joanna (zam.Glinik Charzewski), Michalska Paulina (zam. Grodzisko) Markowski Piotr (zam. Wysoka Strzyżowska), Włodyka Anna (zam. Strzyżów), Moskal Bogusława (zam. Godowa), Sanecka Patrycja (zam. Żarnowa). Kwota jaką będą otrzymywać stypendyści to 100 zł wypłacane co miesiąc przez okres 10 miesięcy roku szkolnego. Wszystkim Stypendystom stypendystom serdecznie gratulujemy. Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego stanowi unikalną i prekursorską inicjatywę władz samorządowych. Został utworzony na mocy uchwały Rady Powiatu w 2002 r. ze środków budżetu Powiatu Strzyżowskiego. Jego nazwa nawiązuje do osoby Jana Przecławczyka – pochodzącego ze Strzyżowa profesora Akademii Krakowskiej w XVII stuleciu, który ze swojego majątku utworzył fundację wspierającej młodzież w podejmowaniu kształcenia przez kilkadziesiąt lat. Od 2002 r. ze środków Funduszu skorzystało ok. 250 uczniów i studentów z terenu powiatu strzyżowskiego. Wnioski o wsparcie ze środków funduszu można składać rokrocznie do dn.31 lipca. W roku 2008 Zarząd Powiatu do wsparcia uzdolnionej młodzieży dołączył nową inicjatywę wsparcia finansowego wszystkich uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat w zakupie podręczników. Obecnie w szkołach zbierane są wnioski w tej sprawie. Pomoc wypłacana będzie w październiku b.r. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Marcin Kołodziej
Data publikacji: 2008-10-03

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0