Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: WIZYTA DELEGACJI SŁOWACKIEJ Z ZAPRZYJAŹNIONEGO Z POWIATEM STRZYŻOWSKIM MIASTA LIPANY
Data publikacji: 2008-09-15
10 września 2008 r. na terenie powiatu strzyżowskiego gościła delegacja miasta Lipany ze Słowacji z Primatorem Eduardem Vokálem na czele. Głównym celem wizyty i tematem rozmów było przygotowanie wspólnego projektu do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka na lata 2007-2013. Ze strony Powiatu projekt obejmował będzie rewitalizację części zespołu pałacowo – parkowego w Wiśniowej. Podczas spotkania samorząd powiatowy reprezentowali: Starosta Robert Godek, Wicestarosta Jan Stodolak, Kierownik Wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Jerzy Armata, podinspektor z tego Wydziału Aneta Szopa, a także członek Zarządu Powiatu Pan Piotr Myćka i Pani Marta Cisek – Babiarz z firmy MCB Konsulting. Stronę słowacką reprezentował Primátor Mesta Lipany pan Eduard Vokál, a także pani Daniela Bednárová – ze stowarzyszenia samorządowego Združenie Obcí Hornej Torysy oraz pani Beáta Blažovská z Gymnazium Lipany. Podczas wizyty m.in. z udziałem nauczycieli Zespołu Szkół w Strzyżowie przedyskutowano możliwość podjecia współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół w Strzyżowie i Gymnazium w Lipanach. Goście zwiedzili także bazę dydaktyczną Zespołu Szkół. Większość czasu poświęcono jednak przygotowaniu projektu związanego z rewitalizacją zabytkowych obiektów w Wiśniowej. W tym celu polscy gospodarze wraz z gośćmi udali się do Wiśniowej, aby na miejscu ocenić możliwy zakres projektu. Wstępnie zadeklarowano mozliwość utworzenia polsko – słowackiego Centrum Współpracy Transgranicznej promującego kulturę i dawne tradycje na obszarach przygranicznych. Podobne działania i inwestycje byłyby realizowane także po stronie słowackiej. [Inf. wł. – oprac. Ewelina Wiśniowska]


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2008-09-15

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0