Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Grupa: NABÓR NA WOLNE STANOWISKA
Nazwa pozycji: IX BIEG ULICZNY O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO
Data publikacji: 2007-04-27
Zapraszamy do udziału w IX Biegu Ulicznym o Puchar Starosty Strzyżowskiego, który tradycyjnie odbędzie się w dniu 3 maja w Strzyżowie. Początek Biegu zaplanowano na godz. 13.00. Start z placu przy Domu Kultury Sokół (ul. Mostowa 2). Zgłoszenia chętnych do udziału w zawodach przyjmowane będą w biurze organizacyjnym na placu startowym od godz. 12.00. REGULAMIN IX BIEGU ULICZNEGO O PUCHAR STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO Strzyżów, 3 maja 2007 r. 1. Bieg organizowany jest dla uczczenia dnia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 2. Cel - popularyzacja biegów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako jednej z form masowej kultury fizycznej. 3. Organizatorem biegu jest Starostwo Powiatowe w Strzyżowie. Patronat nad organizacją imprezy przyjął Starosta Strzyżowski. 4. Za stan zdrowia zawodników odpowiada kierownik, nauczyciel - opiekun danej ekipy. W zawodach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy (zawodniczki) posiadający aktualne badania lekarskie. 5. Bieg przeprowadzony będzie wg regulaminu. 6. Zawodnicy (zawodniczki), zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe medale i puchary. 7. Biegi odbędą się w następujących kategoriach wiekowych: • I – IV klasy szkoły podstawowej - chłopcy i dziewczęta, dystans 500 m, • V - VI klasy szkoły podstawowej - chłopcy i dziewczęta, gimnazjum dziewczęta kl. I - III, szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta, dystans ok. 1 000 m, • Gimnazjum chłopcy kl. I - III, ok. 2 000 m, • Szkoły ponadgimnazjalne chłopcy, dystans ok. 2 000 m. Dorośli - podział na dwie kategorie wiekowe: • Od 20 - 35 roku życia - mężczyźni i kobiety, dystans ok. 2000 m, • Powyżej 35 roku życia - mężczyźni i kobiety, dystans ok. 2000 m. 8. Koszty organizacyjne pokrywa Komitet Organizacyjny, koszty przejazdu i osobowe pokrywają zgłaszające szkoły, zakłady pracy, osoby indywidualne. 9. Biuro zawodów czynne będzie w dniu imprezy od godziny 12.00 do 15.00. 10. Trasy biegów dla poszczególnych grup wiekowych zostaną przedstawione na mapkach dołączonych do regulaminu. 11. Dodatkowych informacji udziela się w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Strzyżowie (tel. 276-50-00 wew. 38). 12. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.


Osoba publikująca: Wiesław Plezia
Data publikacji: 2007-04-27

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0